Jag har aldrig träffat någon matematiker som har varit kapabel till att tänka förnuftigt.

-Sokrates

Välkommen till Matteguiden!
Här förklaras gymnasiematten utan vrickade härledningar och bevis, som oftast bara krånglar till det hela ännu mer. Duger inte förklaringarna på sidan så kika gärna in i forumet där du både kan bli hjälpt och hjälpa andra.

Spridningsmått

…a. Man får inte alls veta hur resterande värden förhåller sig till varandra, är de jämnt fördelade mellan det minsta och det största värdet eller ligger de flesta i en klump precis ovanför det minsta värdet? Medelvärdet eller medianen bidrar till viss del med info om detta, men det finns fortfarande en rad olika kombinationer av värden som kan ge upphov till de resultat vi har fått. Med andra ord, ibland kan det vara så att olika statistiska mate…

Statistik

…sätt i, då kommer dessa tabeller och diagram till nytta och det kan av den anledningen vara bra att lära sig detta. Det sista avsnittet i den här sektionen är lägesmått och där går vi igenom tre typer av lägesmått: typvärde, median, och medelvärde. Medelvärde är det som flest personer hört talas om och kanske det mest användbara till att börja med, men även median och typvärde ger ett bra lägesmått och är helt klart bra att kunna inför framtiden…

Lägesmått

Lägesmått Lägesmått kallas även för genomsnittsmått och dessa används alltid när man ska beskriva ett statistiskt materials tyngdpunkt, kring vilka värden resultaten kretsar kring. Nedan presenterar vi tre exempel på olika lägesmått: typvärde, medelvärde och median. Typvärdet Då man ska bestämma typvärdet så är det värde, som är vanligast, typvärdet. Alltså det värde som förekommer flest gånger. Typvärdet är det värde/de värden som har den störs…

Lägesmått

Lägesmått Lägesmått kallas även för genomsnittsmått och dessa används alltid när man ska beskriva ett statistiskt materials tyngdpunkt, kring vilka värden resultaten kretsar kring. Nedan presenterar vi tre exempel på olika lägesmått: typvärde, medelvärde och median. Typvärdet Då man ska bestämma typvärdet så är det värde, som är vanligast, typvärdet. Alltså det värde som förekommer flest gånger. Typvärdet är det värde/de värden som har den störs…

Sannolikhetslära och matematisk statistik

Medelvärde, median och standardavvikelse Simulera slumpförsök med heltal Med hjälp av grafräknarfunktionen RandInt kan man simulera försök som t.ex. när man kastar en tärning eller ett mynt x antal gånger. Funktionen innebär att grafräknaren slumpar fram tal i ett visst intervall (1-6 för tärningen, 1-2 för myntet med krona/klave) så många gånger som du anger. Det fungerar helt enkelt som en slumpgenerator för heltal. Börja med att gå in MATH oc…

Äldre inlägg »