Matteguiden.se -
Andelar - Procent


Index

Man utgår ifrån att indexet från basåret, alltså startåret är 100. Om indexet hos ett annat år än basåret är 125 är ökningen i förhållande till basåret 25 % (100+25). I tabellen nedan är basåret 1980.

Exempel på index

Exempel 1

Nisse betalade 30 kr för en tidning år 1984. Hur mycket skulle han ha fått betala om det hade varit år 1988 enligt tabellen ovan?


Vi letar upp indexet för 1984 och för 1988.
1984 har indexet 107,4
1988 har indexet 116,5
För att få fram ändringsfaktorn de båda årtalen emellan så delar vi det nya året med det gamla:

Priset för tidningen år 1988 skulle alltså ha varit 8,47% högre.

Svar: Nisse hade fått betala 32,50 kr.

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede