Matteguiden.se - Grafräknare
Programmera


Programmeringsfunktioner

Denna sida är en referens till dig som vill programmera på din miniräknare. Vi antar att du är van användare av miniräknaren och att du har ett intresse av programmering.

När du programmerar så fungerar dem flesta knappar precis som du kan förvänta dig för att du ska kunna spara dess funktionalitet i programmet. Om du vill skriva om ett flyttal till ett bråk så kan du fortfarande använda MATH>Frac. Det finns ett par funktioner som endast används när man programmerar och jag tänkte kort beskriva dessa här. För att komma åt dem så måste du editera eller skapa ett program och sen trycka på PRGM-knappen. Där finns det tre menyer: CTL, I/O och EXEC.

CTL

Här är funktioner som hanterar flödet i programmet. Det är if-then-else satser och loopar.

If-satser

If-satser används för att testa om ett uttryck är sant. Se nedan:

If A=B
Then
Disp "A OCH B E SAMMA"
Else
Disp "A OCH B E OLIKA"
End

For-loop

För att göra en for-loop som kör ett visst kommando flera gånger så använder man For. Den tar 4 parametrar: Variabel, startvärde, slutvärde, ökning. Se följande exempel som skriver ut jämna värden mellan 4 och 10.

For(I,4,10,2)
Disp I
End

While-loop

While-loopar körs så länge som ett uttryck är sant. Se följande exempel som skriver ut jämna värden mellan 4 och 10.

4->I
While I≤10
Disp I
I+2->I
End

Repeat

Repeat fungerar precis som while men den kör så länge som ett uttryck är falskt.

Pause

Pausar programmet tills användaren trycker ENTER.

Stop

Avslutar programmet.

I/O

Här är funktioner som tar hand om input och output.

Input A

Denna funktion skriver ett frågetecken och väntar på att användaren ska skriva något. Det användaren skriver sparas i variabeln A.

Prompt A

Denna funktion fungerar som Input men den visar också för användaren att vi kommer lagra det han skriver in i variabel A.

Disp “MATTEGUIDEN”

Denna funktion gör inget annat än att skriva ut “MATTEGUIDEN” på skärmen.

DispGraph

Visar grafen. Detta är samma som om användaren skulle tryckt på GRAPH.

DispTable

Visar tabellen. Detta är samma som om användaren skulle tryckt på 2nd+GRAPH (TABLE).

getKey->V

Sparar en knapptryckning till variabeln V. Det är knappens id nummer som sparas. Alla knappar har ett unikt ID.

ClrHome

Om du vill tömma skärmen på tidigare uträkningar så kan du använda ClrHome.

ClrTable

Om du vill tömma tabellen så kör du ClrTable.

EXEC

Denna meny använder du endast om du gör avancerad programmering med moduler. Du kan till exempel ha en modul som visar en graf. Så först skriver du ett program som skapar en funktion sen ropar du på ditt “visa graf program” genom denna meny.

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede