Matteguiden.se - Grafräknare
Programmera


Rita grafer

Om du vill rita grafer med hjälp av ett program så studera följande program.

Program Buttfly

"sin(10X)+9sin(X/8)"->Y1
"cos(10X)-9sin(X/8)"->Y2
"Xsin(10X)"->Y3
"4X2+1.3"->Y4
"-50X2"->Y5
"-70X2+4"->Y6
"-90X2+5"->Y7
"-70X2-3"->Y8
""->Y9
""->Y0
Radian
ZStandard
DispGraph

De översta 10 raderna sätter funktioner till grafen. Y0 till Y1 hittar du under VARS>Y-VARS>(1) Function.

Nästa tre rader är lite mer intressanta. Radian sätter miniräknaren till att räkna med radianer. Radian hittas som vanligt under MODE. ZStandard sätter Zoom nivån till standard. Den hittas också där den brukar på ZOOM. DispGraph beskrivs under

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede