Matteguiden.se -
Grunder


Enhetsbyten och prefix

Då man använder vissa tiopotenser mer än andra så har man gett de olika tiopotenserna namn och en förkortning. Namnen/orden kallas prefix, vilket betyder förstavelse, de står alltså före den aktuella enheten. Då man ska mäta upp vätska använder man ofta ord såsom deciliter eller centiliter. Enheten är i detta fall liter och genom att sätta en förstavelse (prefix), t.ex. deci, framför blir det 1 liter * 10-1 = 0,1 liter. Fler exempel på dessa namn är mega (M) som betyder 106, nano (n) står för tiopotensen 10-9, och tera (T) som är 1012.

18 k(ilo)m = 18 * 103 m = 18 000 m
Här har vi ersatt kilo med tiopotensen 103.
Om man vill svara i grundpotensform så skriver man så här:
18 000 m = 1,8 * 104 m

Prefix och enheter, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, deci, centi, milli, micro, nano, picko, femto

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede