Matteguiden.se - Matte 1
Funktioner


Potensfunktioner

En potensfunktion är en funktion där variabeln x är ett potenstal dvs. då variabeln x är upphöjt till en konstant. Exempel på dessa är:
, och

Definitionen på en potensfunktion är
där a och b är konstanter och x ≥ 0

Exempel 1

Lös ekvationen både grafiskt och algebraiskt.


Algebraiskt:


Grafiskt:
Skriv in på y1 och på y2.
Ställ in fönstret på området 0 < x < 10 och 0 < y < 10.
Vi får upp följande bild (notera att fönsterinställningarna i bilden inte motsvarar de vi säger att du ska skriva in).
Exempel på potensfunktion 1

Titta på punkten där graferna skär varandra. Du får värdet 4,014592391… som vi avrundar till 4,01.
Exempel på potensfunktion 2

Svar: x = 4,01

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede