Matteguiden.se - Matte 2
Statistik


Modellering

Funktionsanpassning

Matematisk modell = görs när man använder matematik för att lösa ett problem som är baserat på en verklig situation t.ex.
Skapandet och användandet av en sådan modell kallas för matematisk modellering.

Regressionsanalys = då man använder observerade mätvärden, t.ex. tider och delsträckor för en 100-meterslöpare, och anpassar en funktion efter dem.

Exempel 1

ff

x 2,89 4,64 6,31 7,92 9,58
y 20 40 60 80 100

Svar:

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede