Matteguiden.se - Matte A
Funktioner


ProportionalitetRegel för proportionalitet

Proportionalitet syns i ett diagram som en rät linje eftersom förhållandet mellan x och y alltid är detsamma i vilken punkt man än tittar.
Exempel proportionalitet

Exempel 1

Ola ska måla om sitt hus och åker till färghandeln för att köpa färg. Inne i färghandeln finns den färgen han ska ha i tre burkar med olika storlekar. De kostar enligt följande:
1 liter färg: 35 kr
4 liter färg: 120 kr
10 liter färg: 280 kr
Är priset proportionellt mot färgvolymen?


Om priset är proportionellt mot färgvolymen så innebär det att priset per liter ska vara detsamma för alla burkarna. Literpriset får vi fram genom att dela priset med antalet liter på respektive burk. Regeln för proportionalitet lyder: “om kvoten mellan två variabler är konstant är variablerna proportionella”.
Antalet liter och priset är de två variablarna och om vi får samma kvot på de tre divisionerna så är priset proportionellt mot färgvolymen.


Som vi ser så får vi inte samma kvot och därmed råder det ingen proportionalitet mellan priset och färgvolymen. Det vi istället ser är att ju större burk Ola köper desto billigare är färgen per liter.

Svar: Nej, priset är inte proportionellt mot färgvolymen.

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede