Matteguiden.se - Matte A
Statistik


Frekvenstabeller och stolpdiagram

Frekvenstabeller

När man har många observationer använder man sig ofta av frekvenstabeller för att sammanställa materialet.

Exempel 1

Elin hade haft en idrottslektion i hur man paddlar kajak och passade även på att föra lite statistik över hur många gånger klasskamraterna välte. Hon fick fram följande:
Tabell 02
Sammanställ Elins observationer i en frekvenstabell.


I detta fall kan vi göra en sammanställning på hur många personer som välte hur många gånger. Antalet personer kan vi presentera på y-axeln och antalet vältningar som gjordes på x-axeln. Vi börjar med att kolla hur många vältningar som gjordes. Från 0 upp till högsta antalet vältningar, vilket i detta fall var 4. Skriv upp en kolumn med rubriken Antal vältningar (x).
Därefter skriver vi till en kolumn till höger om första kolumnen. Denna kolumn ska ha rubriken Antal personer (y). Sedan är det bara att börja räkna. hur många personer välte 0 gånger? Jo, 2 stycken. fortsätt sedan så tills du gått igenom alla vältningar. till slut har du en färdig frekvenstabell som denna nedan:

Exempel på frekvenstabell

Stolpdiagram

Stolpdiagrammen fungerar på samma sätt som stapeldiagrammen. Den enda skillnaden är utseendet. Vi använder oss av stolpar – raka streck – istället för staplar.

Exempel 2

För över värdena i frekvenstabellen ovan till ett stolpdiagram.


Precis som vi skrev i frekvenstabellen så visar y-axeln antalet personer och x-axeln antalet vältningar. Högsta värdet på y-axeln är 3 så vi kan rita en graf som visar värden upp till 5, men du kan även rita en som bara visar 3 eller 4.
Högsta antalet vältningar var 4 så vi ritar upp till fem på x-axeln för att få ett snyggt utseende. Sedan är det bara att fylla i stolparna. Hur många välte 0 gånger? Jo, två stycken. Stolpen syns dåligt, men den finns där längs y-axeln. Fortsätt sedan med 1 vältning och gör stolpen så hög som antalet personer som välte en gång.
Såhär ser diagrammet ut när det är klart:
Stolpdiagram

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede