Matteguiden.se - Matte A
Statistik


Linjediagram

Ett diagram är ofta uppbyggt av ett koordinatsystem där man markerar olika punkter beroende på till exempel vilka mätvärden man har. Genom att binda samman dessa punkter med räta linjer så får vi ett linjediagram.

Linjediagram

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede