Matteguiden.se - Matte B
Algebra


Andragradsuttryck

Andragradsuttryck

Här nedan ser vi några användbara regler som kan användas då man räknar med andragradsuttryck.


Första kvadreringsregeln
Andra kvadreringsregeln
Konjugatregeln

Faktoruppdelning

Då min mattelärare ville att jag skulle använda faktoruppdelning skrek han alltid ”nötallergi” och då fattade jag direkt. Ordet nötallergi är nyckelordet för faktoruppdelning i min klass. Det han menar med nötallergi är att när man är nötallergiker så måste man alltid kolla på innehållsförteckningen innan man äter vissa saker. Faktoruppdelning är precis samma sak, du måste kolla på innehållsförteckningen, alltså innehållet – faktorerna i ett tal. De faktorer som är gemensamma för alla de ingående talen skriv sedan utanför parentesen, som innehåller de resterande faktorerna.

Exempel 1

Skriv som en produkt
a)     b)


a)
Nu ska vi dela upp respektive i sina respektive faktorer. består av 3·x·x och 5x består av 5·x. Vilka delar har de gemensamt? Jo, de har varsitt x. Den gemensamma faktorn sätter vi utanför parentesen som innehåller de tal som blir över.

b)
Återigen får vi ställa oss frågan: vilka faktorer består dessa produkter av? innehåller 2·x·x och 10 består av 2·5. Vilka faktorer har de gemensamt? Båda har en tvåa. Alltså blir det tvåan som står framför parentesen och resterande faktorer inuti parentesen:

Svar: a)     b)

Det är mycket lätt att kolla om man gjort rätt i faktoruppdelningen. Om man utför multiplikationen i det svar man kommit fram till så ska man komma tillbaka till utgångsläget. Ex.

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede