Matteguiden.se - Matte B
Algebra


Uttryck och ekvationer med parenteser

Då vi förenklar uttryck med parenteser så är det viktigt att vi tar hänsyn till dessa teckenregler:

Om en parentes föregås av ett plustecken kan man ta bort parentesen utan annan åtgärd.
Om en parentes föregås av minustecken ska du ändra tecken inuti parentesen när du tar bort den.

Exempel 1

Förenkla så långt som möjligt
a)    b)


a)
b)

Exempel 2

Lös ekvationenDet vi vil börja med är ju att få bort nämnarna på respektive sida. Detta görs genom att vi gångar täljarna med den minsta gemensamma nämnaren, MGN. I detta fall är det talet 10:

Sedan är det bara att lösa ekvationen som vanligt, multiplicera tvåan i VL med båda 1 och 3z i parentesen:

Svar:

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede