Matteguiden.se - Matte B
Funktioner


Omvänd proportionalitet

Exempel 1

En rektangel har arean 45 cm2. Vi betecknar rektangelns sidor med x cm och y cm och får då sambandet .

Vi kan skriva om det till .

Uttrycket säger att ju större x blir desto mindre blir y, något vi kan se i grafen nedan.

Omvand Proportionalitet

y är omvänt proportionell mot x om där k är proportionalitetskonstanten.

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede