Matteguiden.se - Matte C
Polynomfunktioner


Andragradspolynom

Andragradspolynom

De två vanligaste och enklaste andragradspolynomer är y=x2 och y=-x2. Då man adderar ett positivt eller ett negativt tal till dessa funktioner så vet vi ju att de kommer att förflytta sig i höjdled.

Dessa kurvor är symmetriska och följer i detta fall y-axeln, man säger då att y-axeln är en symmetrilinje till kurvorna.

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede