Matteguiden.se - Matte C
Polynomfunktioner


Polynom

Vad är ett polynom?

Ett polynom är en summa av termer som har formen där a är en konstant, x är variabeln och n är ett naturligt tal (positivt heltal). Polynomets grad baseras på det största värdet n antar. a får dock inte vara lika med noll eftersom:
Ett exempel på ett polynom är:
Detta är ett andragradspolynom eftersom 2 är det största värdet på n.

Kvadreringsreglerna och konjugatregeln

Dessa regler stötte vi på i avsnittet om algebra och jag kan lova att de är väldigt användbara i många sammanhang. Vi repeterar dem:

Första kvadreringsregeln:
Andra kvadreringsregeln:
Konjugatregeln:

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede