Matteguiden.se - Matte C
Potenser och logaritmer


Logaritmer

10-logaritmer

Exempel 1

Använd knappen ”log” på miniräknaren.
Skriv talet som en tiopotens. Ange exponenten med tre decimaler.
a.) 15,6
b.) 0,0256

Exempel 2

Lös ekvationen med tre gällande siffror:
a.)
b.)

Ekvationen ax=b

Exempel 3

Naturliga logaritmer

Exempel 4

Lös ekvationen. Svara med tre gällande siffror.
a.)
b.)

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede