Matteguiden.se - Matte C
Potenser och logaritmer


Logaritmlagar

Exempel 1

Förenkla så långt som möjligt.


a.)
I a-uppgiften tar vi hänsyn till den första regeln.
b.)

I b-uppgiften tar vi först hänsyn till regeln eftersom multiplikation går före addition. Sedan använder vi oss av regeln

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede