Matteguiden.se - Matte C
Rationella uttryck


Ekvationer och olikheter

Ekvationer och olikheter

Ekvationer med nämnare löser man genom att multiplicera samtliga termer i ekvationens båda led med minsta gemensamma nämnare.

Exempel 1

Lös ekvationen: .


Start-ekvationen:

Förlänger med minsta gemensamma nämnare i alla tre termer.

Förkortar och ställer om.

Ställer om så vi får x ensamt på en sida.


Grafisk lösning av olikheter

Då man ska lösa olikheter grafiskt så skriver man in de båda leden i en olikhet i en grafräknare. Den ritar sedan upp dessa linjer och lösningarna blir då skärningspunkterna, alltså där linjerna skär varandra.

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede