Matteguiden.se - Matte D
Trigonometri i trianglar


Rätvinkliga trianglar

Som du förhoppningsvis vet sedan tidarge (trigonometri i matte A) så kan vi med hjälp av sinus, cosinus och tangens beskriva samband mellan sidorna och vinklarna i en rätvinklig triangel.
Här får du en kort repetition:

Motstående katet delat med hypotenusan
Närliggande katet delat med hypotenusan
Motstående katet delat med närliggande katet

Rätvinklig triangel

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede