Matteguiden.se - Matte E
Differentialekvationer


Vad är en differentialekvation?

En differentialekvation innehåller en okänd funktion och minst en derivata av denna funktion. Differentialekvationerna har oändligt många funktioner som lösning, men det är något man lät kan begränsa genom att lägga till ett villkor, t.ex. att y(0)=1.
Exempel på ekvationer om y=f(x).

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede