Matteguiden.se - Matte F
Matriser


Transponat

“Rader och kolonner byter plats” är ungefär det som detta kapitel handlar om. Man använder sig av transponat vid olika typer av beräkningar, exempel på detta följer efter genomgången!
Upphöjt till T betyder “transponatet”. Så en matris upphöjt till T betyder “matrisens transponat”.

Och likt detta, följer hela metoden. Första raden blir första kolonnen, andra raden blir andra kolonnen, osv.

Exempel 1

Du har och Beräkna


Om så är en symmetrisk matris. En symmetrisk matris är en matris som är spegelvänd på båda sidorna om huvuddiagonalen. Till exempel så här:

Tittar man noga så är matrisen precis likadan på båda sidorna om huvuddiagonalen.

Nu är det dags att visa ett bra exempel på användningsområden för transponat.

Exempel 2

Du har och
Lös där O är nollmatrisen.


Och ja, det är ett X i matrisen – det är den vi vill lösa ut!Svar: X är -0.3 eller -6.7.

©Copyright Matteguiden | KopieringsOskyddad
Elin Ericsson • Tobias Nyholm • Hannes Hagman • Joakim Carselind • Simon Janghede