Det högsta graden av ren tanke tänks i matematik.

-Platon

Välkommen till Matteguiden!
Här förklaras gymnasiematten utan vrickade härledningar och bevis, som oftast bara krånglar till det hela ännu mer. Duger inte förklaringarna på sidan så kika gärna in i forumet där du både kan bli hjälpt och hjälpa andra.

Grafräknare - Introduktion till grafräknaren


Översikt

Grafräknaren som helhet

Vi börjar med att titta på hur grafräknaren är uppbyggd rent utseendemässigt. Vid första anblicken tycker man mest att det är en jädra massa knappar med obegripliga förkortningar på, men knapparna kan faktiskt delas in i 4 olika grupper.

  • Graftangenter
  • Redigeringstangenter
  • Avancerade funktioner
  • Miniräknartangenter

                      TI84 - Översikt

Varje tangentgrupp och respektive tangent kommer att gås igenom senare i denna guide.

Innan vi går vidare med grafräknarens olika funktioner och menyer så behöver vi först titta på räknarens basala funktioner.

Grundläggande tangentfunktioner

Först och främst, varje knapp har en siffra eller en text skriven på sig. Detta är primärfunktionen för knappen alltså det som den gör om du bara trycker på den knappen.

Som ni kanske har noterat så har de flesta knapparna text i olika färger ovanför sig. Dessa är alternativfunktioner som man kommer åt om man först har tryckt på knapparna 2nd knappen eller Grafräknarknapp alpha.

2nd knappen-knappen är blå. Om man trycker på den så kan man sedan klicka på de knappar som har en blå text ovanför sig och komma åt respektive funktion som de blå texterna står för.

Grafräknarknapp alpha-knappen är grön och om den har tryckts ner så kommer man åt de funktioner som är skrivna med grön text.

Exempel 1

Skriv på grafräknaren.


Vi letar upp vilken knapp det är som förknippas med kvadratrotstecknet, vi hittar symbolen ovanför knappen med x2. Vi ser att symbolen är blå, alltså krävs det att vi aktiverar alternativknappen 2nd knappen.

TI84 - markör 2nd pil
Klicka på 2nd knappen-knappen, markören har nu ändrats från en svart blinkande ruta till en blinkande uppåtpekande pil.
TI84 - exempel 2nd-knapp 1
Tryck nu på knappen med x2 så infogas kvadratrotstecknet. Därefter skriver vi 7 och avslutar parentesen. Att avsluta parentesen är inget måste i detta fall när det bara är kvadratroten ur 7 vi ska beräkna.TI84 - exempel 2nd-knapp 2
Skulle vi däremot skriva in måste vi sluta parentesen, annars tolkar grafräknaren det somTI84 - exempel 2nd-knapp 3
Om vi nu trycker på enter så kommer grafräknaren att beräkna talet.Exempel 2

Ibland när man använder grafräknaren för programmering eller för att hämta ett tal som har lagrats i dess minne så behöver man kunna skriva bokstäver på grafräknaren.
a) Skriv bokstaven F
b) Skriv ordet “MATTEGUIDEN”


a) För att komma åt bokstäverna krävs det att vi har tryckt på den gröna Grafräknarknapp alpha-knappen. På displayen ser vi då att den blinkande svarta markören har ändrats till en blinkande TI84 - markör alpha.
Leta sedan upp F bland knappalternativen, vi hittar F:et ovanför knappen COS. Klicka på den och ett F infogas.

b) Efter att vi har infogat en bokstav så ser ni att markören går tillbaka till sitt vanliga utseenden igen. Om vi vill infoga ytterligare en bokstav måste vi först trycka på Grafräknarknapp alpha. igen. Detta kan ju upplevas lite omständigt om man ska skriva flera bokstäver på rad.
Men det finns en lösning på problemet – ALPHA LOCK. Om vi tittar ovanför ALPHA-knappen ser vi att det står A-LOCK i blå text. Om den funktionen aktiveras så “låser” man grafräknaren i ALPHA-läget så man kan skriva bokstäver utan att behöva trycka på ALPHA varje gång. För att aktivera den trycker vi på 2nd knappen och sedan på Grafräknarknapp alpha.
TI84 - markör 2nd pil    TI84 - Markör Alpha
Nu är det fritt fram att leta upp bokstäverna vi är ute efter och skriva hela ordet.
TI84 - exempel Matteguiden text
TI84 - NavigeringspilarSlutligen har vi även navigeringsknapparna. Det är dessa vi använder när vi förflyttar markören i menyer, bläddrar i sidled eller i höjdled och flyttar markören i grafer m.m.
Gillade du denna sida? Hjälp andra att hitta den!

Genom att trycka på länkarna här över så sprider du ordet om Matteguiden och hjälper oss att växa. På så sätt kan vi fortsätta att hjälpa besökare som behöver hjälp med matten.Äldre kommentarer