Matematik är vetenskapen där man inte vet vad man pratar om, inte ens om det man säger är sant.

-Bertrand Russel

Välkommen till Matteguiden!
Här förklaras gymnasiematten utan vrickade härledningar och bevis, som oftast bara krånglar till det hela ännu mer. Duger inte förklaringarna på sidan så kika gärna in i forumet där du både kan bli hjälpt och hjälpa andra.

Integral

För att lätt kunna räkna ut integralen mellan en övre och undre funktion så använd programmet INTEGRAL.

Som du kanske ser så behöver övre och undre intervall (gräns) sättas. Om man istället skriver 0 på både undre och övre intervall så räknas skärningspunkterna mellan dem båda funktionerna ut.

Om du kör med en undre funktion som är 0 så räknar programmet ut en vanlig integral.

Miniräknarprogrammet INTEGRAL

: Disp "OVRE FUNKTION"
: Input Str1
: Disp "UNDRE FUNKTION"
: Input Str2
: Disp "NEDRE INTERVALL"
: Input T
: Disp "OVRE INTERVALL"
: Input U
: Str1->Y0
: Str2->Y9
: If T=0 and U=0
: Then
: solve(Y0-Y9,X,-20)->T
: solve(Y0-Y9,X,20)->U
: End
: ClrHome
: Disp "INTEGRALEN E"
: Disp ""
: Disp fnInt(Y0-Y9,X,T,U)
: Disp "DVS"
: Disp fnInt(Y0-Y9,X,T,U)>Frac
: ""->Y0
: ""->Y9

Programmera INTEGRAL

Programmet innehåller några ovanliga kommandon/variabler.

 • Str1: finns under VARS, 7:String
 • Y0: finns under VARS, Y-Vars, 1:Function
 • ->: är symbolen för STORE, den knappen hittar du precis över ON.
 • =: finns under TEST, 1:=
 • fnInt: finns under MATH, 9:fnInt(
 • solve: finns under MATH, 0:solve(
 • ClrHome: finns under PRGM, I/O, 8:ClrHome


Gillade du denna sida? Hjälp andra att hitta den!

Genom att trycka på länkarna här över så sprider du ordet om Matteguiden och hjälper oss att växa. På så sätt kan vi fortsätta att hjälpa besökare som behöver hjälp med matten.Äldre kommentarer

 1. Fred
  5 maj 2010 @ 15:44

  : solve(Y0-Y9,X,-20)->T jag får ej den raden att funka. Får error NO SIGN CHNG. vad är det för kommando man ska använda för att få korrekt sign change och var på miniräkanren kan man hitta det kommandot

 2. Tobias
  6 maj 2010 @ 17:48

  Jag vet inte riktigt vad du gör för fel. Jag har gjort lite vanliga fel men får inte samma felmeddelande som du.
  Vilka indata (funktioner) testar du på? Kan det vara något jag missat..
  Är du säker på att du skrivit alla tidigare rader rätt?

 3. martin
  8 maj 2010 @ 18:17

  min kompis hade exakt samma problem.
  solve(Y0-Y9,X,-20)->T
  pilen i “->T” är symbolen för STORE, som finns längst ned till vänster på miniräknaren. min kompis hade ritat in en pil med – och >. DET ÄR ALLTSÅ STORE DU SKA SKRIVA IN!

 4. nadja
  25 februari 2011 @ 19:56

  Hej! Jag hittar inte ens knappen för INTEGRAL programmet, har en texas ti 84 plus… vore tacksam för hjälp!