Matematik är talens grammatik

-Hans Lohberger

Välkommen till Matteguiden!
Här förklaras gymnasiematten utan vrickade härledningar och bevis, som oftast bara krånglar till det hela ännu mer. Duger inte förklaringarna på sidan så kika gärna in i forumet där du både kan bli hjälpt och hjälpa andra.

Programmera

Anledningen till att man gör program är för att slippa göra samma långa uträkningar flera gånger. Till exempel har vi skrivit ett program som hjälper dig lösa andragradsekvationer och för att räkna ut integralen mellan två funktioner.  Givetvis kan man också programmera för att det är kul.

Hur programmerar jag på min grafräknare?

Att programmera på sin grafräknare är ungefär som att skriva ett bash-script (om du inte vet vad det är så behöver du bara veta att det är enkelt). Du skriver kommandon en efter en i den ordning som du brukar använda dem.

För att skapa ett program tryck PRGM, gå till höger två gånger för att välja “New” och sen (1) Create new. Skriv där efter in ett namn på ditt program och tryck ENTER. Nu är du inne i ditt program. Miniräknaren är nu i “Programmerings läge”. De flesta knappar beter sig lite annorlunda. För att avsluta programmerings läget tryck 2nd+MODE (QUIT).

Om du vill skriva ett program som räknar ut 3+2 så skriver du bara 3+2 i programmet. Du avslutar sedan genom att trycka 2nd+MODE (QUIT). Gå tillbaka in på PRGM och välj ditt program ur listan. Tryck ENTER 2 gånger för att först välja programmet och sen för att köra det. Om du har gjort rätt så kommer en “5″ att synas på skärmen. Coolt? Nej, men det är en början.

För att du ska kunna göra användbara program finns en lista med programmeringsfunktioner som är värd att kasta ett snabbt öga på innan du läser exemplet nedan.

Exempel 1

Skriv ett program som räknar ut A+B där A och B är två tal som användaren skriver in.


Börja med att skapa ett program enligt beskrivningen ovan. Vi vet att det finns en funktion som heter Promt som är bra om man vill fråga efter variabler. Vi skriver då:

Promt A
Promt B

Nu har användarens två tal lagrats i A respektive B. För att det ska vara snyggt skriver vi ut en text som förklarar våra uträkningar. Det gör vi med funktionen Disp.

Disp "A+B="

Sen skriver vi själva uträkningen:

A+B

Hela programmet blir då:

Promt A
Promt B
Disp "A+B="
A+B

Exempel 2

Skriv ett program som räknar ut av minsta gemensamma nämnaren av ett slumpmässigt heltal och ett tal som användaren anger.


Vi skapar ett nytt program och frågar användaren efter ett tal. Eftersom användaren inte behöver veta vilken variabel vi sparar talet i så skriver vi:

Disp "ANGE ETT TAL"
Input A

Vi har nu sparat användarens tal i variabeln A. För att generera ett slumptal så finns det två möjliga sätt som jag tänker beskriva.

Generera slumptal alternativ 1

Använda funktionen rand (du hittar den under MATH>PRB) som ger ett flyttal mellan 0 och 1. Om vi multiplicerar det flyttalet med 100 så får vi ett flyttal mellan 0 och 100. Vi vill därefter avrunda talet till ett heltal. Vi avrundar med funktionen round som hittas på MATH>NUM.

rand->B
B*100->B
round(B,0)->B

eller allt på en rad:

round(rand*100,0)->B

Generera slumptal alternativ 2

Vi använder funktionen randInt (MATH>PRB). Den funktionen gör som vi gjorde i alternativ 1 “bakom kulisserna”. randInt tar två parameter. Minsta och största tillåtna värde.

randInt(0,100)->B

Vi har nu två tal A och B, för att hitta minsta gemensamma nämnaren använder vi funktionen lcm (MATH>NUM) som gör den uträkningen åt oss.

lcm(A,B)

Hela programmet blir då:

Disp "ANGE ETT TAL"
Input A
randInt(0,100)->B
lcm(A,B)

Ta bort program

När du vill ta bort ett program från din miniräknare så kan det vara lite klurigt. Man går in på menyer där det är lätt att förstöra saker om man inte vet vad man gör. Men det sagt så ska jag guidea dig.

Tryck 2nd+MEM för att komma in i minneshanteringsmenyn. Vi är intresserade av att ta bort minne så vi trycker (2) Mem Mgmt/Del. Vi vill frigöra ett program så i nästa meny trycker vi (7) Prgm… Här får vi se hur mycket RAM och arkivminne vi har ledigt. Navigera till ditt program som du vill ta bort i listan med hjälp av piltangenterna. Du kan välja att arkivera programmet med ENTER. Du kommer då inte kunna köra programmet men det finns kvar i ditt relativt stora arkivminne.

Om du vill ta bort programmet så trycker du DEL. Om du är säker trycker du på (2) Yes och programmet är för alltid borttaget från miniräknaren.

Gå ur menyn genom att trycka 2nd+MODE (QUIT).Gillade du denna sida? Hjälp andra att hitta den!

Genom att trycka på länkarna här över så sprider du ordet om Matteguiden och hjälper oss att växa. På så sätt kan vi fortsätta att hjälpa besökare som behöver hjälp med matten.Äldre kommentarer