Matematik är talens grammatik

-Hans Lohberger

Välkommen till Matteguiden!
Här förklaras gymnasiematten utan vrickade härledningar och bevis, som oftast bara krånglar till det hela ännu mer. Duger inte förklaringarna på sidan så kika gärna in i forumet där du både kan bli hjälpt och hjälpa andra.

Matte 3 - Trigonometri i trianglar


Rätvinkliga trianglar

Detta kapitel inleds med lite repetition från Trigonometrin i Matte 1.

Trigonometri

En viktig del inom trigonometrin är de definitioner som illustrerar sambandet mellan en rätvinklig triangels sidor och dess vinklar.
Bra att ha koll på: Pythagoras sats

Motstående katet är kateten mittemot den angivna vinkeln.

Närliggande katet är kateten närmast vinkeln.


Figur för trigonometri
Om vi utgår från vinkeln v i den rätvinkliga triangeln här intill så är:

  • a = motstående katet till vinkeln v
  • b = närliggande katet till vinkeln v
  • c = hypotenusan

och precis som innan så är hypotenusan c i denna figur.

Från vinkel till kvot

Figur för trigonometriBeräkning av kvoten mellan två sidor då man vet vinkeln

Från kvot till vinkel

Figur för trigonometriBeräkning av vinkeln då man vet kvoten mellan två sidor.

Notera att arctan, arcsin och arccos skrivs ofta som tan-1, sin-1, cos-1 på grafräknaren eller i vissa böcker.
Beroende på vilka sidor i den rätvinkliga triangeln som är angivna så får vi välja formel för vinkelberäkningen utefter det. Beräkna kvoten av dessa sidor och sätt sedan in det värdet i uttrycket arctan, arcsin eller arccos.

De olika värdena på tangens, sinus och cosinus är inbyggda i din grafritande räknare. Om man inte har tillgång till en sådan så finns det tabeller med motsvarande värden, t.ex. i en formelsamling.

Exempel 1

Exempel på trigonometri 01Hur lång är sidan x i triangeln?


Om vi jämför vår triangel med den triangel som står tillsammans med reglerna så ser vi att det är sidan a vi ska räkna ut. vi ser också att vi vet vinkeln v och sidan c. Vi ska då använda formeln .
Skriv upp formlen och sätt in de värden du vet och lös sedan ekvationen. Sidan a är ju x i detta fall.

Svar: Sidan x är 9,4 cm lång.

Exempel 2

Hur lång är sidan x?trigonometri-tangens-exempel


Vi börjar med att titta på det vi har fått veta. I detta fall vet vi att motstående katet = 9 och att vinkeln är 25°. Uppgiften är att beräkna den närliggande kateten. Den formel som innehåller alla tre delarna är formeln för tangens, dvs. tangens för vinkeln v.


Vi sätter in våra tal:
och vips så har vi en ekvation vi kan lösa!Svar:

Exempel 3

Hur lång är sidan x?trigonometri-cosinus-exempel


Återigen börjar vi med att titta på det vi har fått veta. Den här gången vet vi att närliggande katet = 5 och att vinkeln är 50°. Uppgiften är att beräkna hypotenusan. Den formel som innehåller alla tre delarna är formeln för cosinus, dvs. cosinus för vinkeln v.


Vi sätter in våra tal:

…och beräknar x:

Svar: Hypotenusan är 7,8

Exempel 4

Exempel på trigonometri 02Hur stor är vinkeln v?


Om vi åter igen jämför vår triangel med den som står vid reglerna så ser vi att den här gången vet vi sidan a och sidan b. Titta på reglerna för att se vilken formel som inkluderar de båda sidorna samt vinkeln v. Det är formeln vi ska använda oss av.

Sätt in de värden du vet i formeln och lös sedan ekvationen för att få fram vinkeln.

Vinkeln får ni fram genom att ta arctan2,4 (förmodligen tan-1 på era grafräknare).

Svar: Vinkeln v är 67,4°.
Gillade du denna sida? Hjälp andra att hitta den!

Genom att trycka på länkarna här över så sprider du ordet om Matteguiden och hjälper oss att växa. På så sätt kan vi fortsätta att hjälpa besökare som behöver hjälp med matten.Äldre kommentarer