Matematik är vetenskapen där man inte vet vad man pratar om, inte ens om det man säger är sant.

-Bertrand Russel

Välkommen till Matteguiden!
Här förklaras gymnasiematten utan vrickade härledningar och bevis, som oftast bara krånglar till det hela ännu mer. Duger inte förklaringarna på sidan så kika gärna in i forumet där du både kan bli hjälpt och hjälpa andra.

Matte A - Andelar


Index

När man pratar om index så pratar man om jämförelsetal. Med hjälp av index så kan man titta på hur någonting t.ex. priser, förändras över tid. Då indextalen är jämförelsetal så har talen i sig inget med prisagivelsen att göra, de är bara tal som kan jämföras med varandra så att man kan se hur stor ökningen eller minskningen är.
Om vi tittar på tabellen nedan:

Exempel på index

År 1980 har indextalet 100, det är alltså detta år man utgår ifrån och det kallas basåret. Om indexet för ett annat år är större än 100 har det skett en ökning i priset, om indexet är mindre än 100 har det skett en minskning i priset. Alla indextal är alltså i förhållande till 100 hos basåret 1980.

Index beräknas genom att man delar varje årtals pris med basårets pris:


Exempel 1

Nisse betalade 30 kr för en tidning år 1984. Hur mycket skulle han ha fått betala om det hade varit år 1988 enligt tabellen ovan?


Vi letar upp indexet för 1984 och för 1988.
1984 har indexet 107,4
1988 har indexet 116,5
För att få fram ändringsfaktorn de båda årtalen emellan så delar vi det nya året med det gamla:

Priset för tidningen år 1988 skulle alltså ha varit 8,47% högre.

Svar: Nisse hade fått betala 32,50 kr.

Exempel 2

År 2007 kostade ett kollegieblock 15 kr. 5 år senare, 2012, så kostar kollegieblocket 20 kr. Beräkna index för år 2012.


Här är det 2007 som är basåret (utgångspunkten) när vi ska jämföra priset.

Om vi skulle skriva upp det i en tabell skulle det stå:

År Pris kollegieblock (kr) Indextal
2007 15 100
2012 20 133

Svar: Indextalet blir 133.
Gillade du denna sida? Hjälp andra att hitta den!

Genom att trycka på länkarna här över så sprider du ordet om Matteguiden och hjälper oss att växa. På så sätt kan vi fortsätta att hjälpa besökare som behöver hjälp med matten.Äldre kommentarer