Matematik är vetenskapen där man inte vet vad man pratar om, inte ens om det man säger är sant.

-Bertrand Russel

Välkommen till Matteguiden!
Här förklaras gymnasiematten utan vrickade härledningar och bevis, som oftast bara krånglar till det hela ännu mer. Duger inte förklaringarna på sidan så kika gärna in i forumet där du både kan bli hjälpt och hjälpa andra.

Matte A - Statistik


Cirkeldiagram och stapeldiagram

Cirkeldiagram och stapeldiagram används då man vill illustrera tabeller med gruppindelningar.

Stapeldiagram

Här gör vi jämförelser med hjälp av staplar.

Exempel 1

Tabell för stolpdiagram(Exemplet är hämtat ur Gleerups Delta Matematik kurs A och B).
Nederbörden under juli månad år 1998 på några olika platser visas i tabellen här bredvid. Redovisa detta i ett stapeldiagram.


Vi låter orterna ligga på x-axeln och nederbörden i mm på y-axeln. högsta nederbörden var 135 mm så vi ritar lämpligen y-axeln något över den höjden (140 mm). Här kan det vara lagom att markera ut var 40:e millimeter.
Rita sedan ut x-axeln så de fyra städerna har gått om plats.

Därefter söker du upp var på y-axeln respektive stads nederbörd. Umeå t.ex. hade 135 mm. Noter var 135 mm är på y-axeln och markera sedan den höjden över orten Umeå. Sedan är det bara att göra en stapel där toppen på stapeln är i höjd med 135 mm.

Fortsätt sedan med de tre andra städerna.
Här nedan ser du det färdiga diagrammet:
Stapeldiagram

Cirkeldiagram

Här har varje grupp en cirkelsektor och storleken på cirkelsektorn symboliserar storleken på gruppen. Alla grupperna tillsammans motsvaras av hela cirkeln.

Exempel 2

Cirkeldiagram(Hämtat ur Gleerups Delta Matematik kurs A och B)
Vilka är de två största utsläppssektorerna?


Storleken på cirkelsektorn var den som visade storleken på gruppen. Alltså är det de två största cirkelsektorerna som är de två största utsläppskällorna, nämligen förbränning och transporter.


Svar: Det är Förbränning och Transporter som är de två största utsläppssektorerna.
Gillade du denna sida? Hjälp andra att hitta den!

Genom att trycka på länkarna här över så sprider du ordet om Matteguiden och hjälper oss att växa. På så sätt kan vi fortsätta att hjälpa besökare som behöver hjälp med matten.Äldre kommentarer