Jag har aldrig träffat någon matematiker som har varit kapabel till att tänka förnuftigt.

-Sokrates

Välkommen till Matteguiden!
Här förklaras gymnasiematten utan vrickade härledningar och bevis, som oftast bara krånglar till det hela ännu mer. Duger inte förklaringarna på sidan så kika gärna in i forumet där du både kan bli hjälpt och hjälpa andra.

Matte A - Uttryck och Ekvationer


Ekvationer

Ekvationer

Anton skulle hyra en bil av en biluthyrningsfirma där man fick betala 250 kr plus bensinkostnaden som var 10 kr/mil. Om vi tecknar ett uttryck för totalkostnaden då man kör x mil så blir det:

Då Anton lämnade tillbaka bilen fick han betala 400 kr. Hur långt hade Anton kört?

För att kunna svara på detta så måste vi hitta ett värde på x så att likheten nedan blir sann:

Denna likhet är vad vi kallar för ekvation. En lösning till ekvationen är ett tal x, om ekvationens vänstra led (VL) är lika mycket som (samma värde) ekvationens högra led (HL).

Här kan vi ganska lätt se att x = 15 är en lösning. Anton hade enligt uttrycket (400-250) förbrukat bensin för 150 kr, och eftersom kostnaden för bensinen var 10 kr/mil blir körsträckan:
150/10=15
Detta kan vi lätt kontrollera genom att sätta in x = 15 i ekvationen. Detta kallas att pröva ekvationen.

Att lösa ekvationer

I denna ruta har Matteguiden sammanfattat några tips och saker att tänka på när du löser en ekvation:

 • Jämlikhet
  Nyckelordet för att läsa ekvationer är jämlikhet! Det du gör på ena sidan om likhetsteckenet måste du också göra på andra sidan likhetstecknet t.ex. om du vill ta -3 på vänstra sidan om likhetstekcnet måste du även göra det på högra sidan om likhetstecknet.
 • Börja med x-termen
  Det man alltid strävar efter när man löser ekvationer är att få alla x på samma sida (lämpligen vänster sida) om likhetstecknet och att de ska stå där ensamma alltså inga andra tal på samma sida. Med andra ord ska konstanterna alltså samlas på andra sidan. Det finns ingen regel för i vilken ordning man gör detta. Om du tycker det är lättare att börja med att flytta konstanterna gör så, om du tycker det är enklare att börja med x-termerna så gör det.

Exempel 1

Lös ekvationen
a) 3x=13,5   b) 4x+2=18


a)
För att få fram vad x är så måste vi dividera bort 3:an. Kom ihåg att om du dividerar på ena sidan om likhetstecknet måste du även dividera på andra sidan!

b)
För att kunna lösa ekvationen måste vi samla alla x på en sida och alla konstanter på andra sidan. Vi vill att 4x ska stå för sig självt i vänsterled och måste därför ta bort +2 så därför börjar vi med att skriva dit -2 (2-2=0). Återigen, det vi gör på ena sidan likhetstecknet måste vi också göra på andra sidan likhetstecknet.

Tvåorna i vänsterled tar ut varandra så det blir 0, ensam kvar står 4x. Som ni ser så an vi beräkna subtraktionen 18-2 i högerledet.

Vi vill ju veta vad x är och måste alltså få bort 4:an framför x:et. Detta gör vi genom att dela med 4, glöm inte att du också måste dela med 4 i högerled!

Svar: a) x=4,5 b) x=4

Att skriva ekvationer på ett korrekt sätt

Först och främst vill jag påminna om en regel i tipsrutan ovan: “Samla alla x på samma sida (lämpligen i vänsterled)”. Varför vänsterled? Jo, för att x (eller vilken annan bokstav som helst) i en ekvation kännetecknar att det är en variabel, dvs. x kan anta vilket värde som helst: x=2, x=3, x=4, x=5, x=20, x=1 456, x=21 890 osv. Om vi skriver
så kan alltså x vara vad som.

Skulle vi däremot samla x:en i högerled skulle ekvationen t.ex. sluta i

vilket inte säger något om att x är en variabel utan indikerar mer att 1 456 även kan kallas x.

Ekvationsuppställning

När man löser ekvationer finns det två sätt att skriva dem på.
Metod 1:
Vi låter varje steg i beräkningen stå på sin egen rad:
Metod 2:
Av utrymmesmässiga skäl kan det vara skönt att skriva flera steg i beräkningen på samma rad, men stegen måste då tydligt skiljas av med hjälp av dubbelpilar . Dubbelpilen är resultatet av en höger och en vänsterpil där högerpilen visar att man gör en omskrivning av ekvationen och vänsterpilen att denna omskrivning också går att göra åt andra hållet. Mellan pilhuvudena kan man tänka sig att man ser ett likhetstecken då dubbelpilarna också visar att ekvationen egentligen inte har förändrats i sina proportioner utan det är bara utseendet som är annorlunda.


Exempel 2

Lös ekvationen
a)    b)    c)    d)


a) Lägg till 5 på båda sidorna. På så vis tar femmorna i VL ut varandra.

För att få bort 8:an i nämnaren gångar vi med 8 i täljaren så åttorna tar ut varandra. För jämlikheten måste vi även multiplicera med 8 i HL.

Dela med 4 i båda leden för att få fram vad x är.

b) Multiplicera med 4 på båda sidorna.

Ta därefter bort tvåan i VL. Dela sedan med 6 i båda leden föra tt få fram x.

c) Multiplicera med x i båda leden. Dela därefter båda leden med 2.

Det mer korrekta sättet är att skriva x=5, därför bytte jag plats på dem. x=5 och 5=x är samma sak, här behöver ni inte tänka på att det blir andra tecken eller så.

d) Multiplicera med x i båda leden. Dela därefter båda leden med 1,5.


Det mer korrekta sättet är att skriva x=3, därför bytte jag plats på dem. x=3 och 3=x är samma sak, här behöver ni inte tänka på att det blir andra tecken eller så.

Notera
Dubbelpilen används till att markera de olika stegen, antingen använder man den eller så byter man rad. Den visar också att den omvandlingen du gör kan även göras åt andra hållet.

Om du känner att du fattat grejen med ekvationer så kan du, om du vill, hoppa över steget där du skriver att du tar bort eller lägger till på båda sidorna. Detta sätt funkar också om man helt enkelt inte bryr sig om varför man gör som man gör.

Exempel 3

Lös ekvationen
a)    b)


a)

Tänk istället att tvåan i vänster led ska över till höger led. När du flyttar den över likhetstecknet, alltså när den byter sida så ska den också byta tecken. Den går från +2 i VL till -2 i HL. Detta gäller både konstanter och variablar.

b)
I denna ekvation vill vi ju få bort x:et från nämnaren. Vi låter alltså x:et byta sida och när den gör det övergår den från division till multiplikation, därav 2x. Däreter är det bara att räkna som vanligt.

Om en konstant eller en variabelterm byter sida m likhetstecknet så byter de även tecken.
Plus och minus är varandras motpoler liksom multiplikation och division är varandras motpoler.

Att lösa ekvationer med flera termer

Exempel 4

Lös ekvationen
a)    b)


a)
Flytta över x:en på ena sidan och konstanterna på andra sidan.

Dela med -2 för att lösa ut x.

b)
Flytta över x:en på ena sidan och konstanterna på andra sidan.

Dela med 12 på båda sidorna för att få fram ett x.

Svar: a) x=7   b) x=1/3

Omskrivning av formler

När man använder sig av formler så är det ju oftast en utav variablerna man är intresserad av, och beroende på vilken information man har fått så måste man kanske skriva om formeln för att kunna räkna ut den rätta variabeln.

Exempel 5

Sambandet mellan spänning, resistans och ström ser ut som följande:

där U är spänningen, R är resistansen och I är strömmen. Hur stor är strömmen i ett vägguttag om spänningen är 230 V och resistansen 23Ω?


För att kunna räkna ut strömmen I så behöver vi först skriva om formeln till I=….Vi löser alltså ut I ur formeln, precis som man löser ut x.
Dividera bort R i HL. Jämlikheten ger att vi dividerar med R i VL också.

eller mer korrekt:

Nu kan vi bara stoppa in den info vi har och på så vis räkna ut I.

Svar: Det är 10 A i vägguttaget.
Gillade du denna sida? Hjälp andra att hitta den!

Genom att trycka på länkarna här över så sprider du ordet om Matteguiden och hjälper oss att växa. På så sätt kan vi fortsätta att hjälpa besökare som behöver hjälp med matten.Äldre kommentarer

 1. Johan
  4 maj 2010 @ 15:28

  Kolla svaren i Exempel 4. Du har skiftat svaren så svar A är på B och svar B är på A.

 2. Brianna
  7 maj 2010 @ 14:29

  Någonting för mig att plugga på, det.

 3. marre
  27 maj 2010 @ 10:29

  hej jag e med på att flytta över x:en på samma sida, som i ex 5
  man bytar alltså tecken vid skiftet. Men hur gör man då om ekvationern inte inehåller + – utan gånger och dividerat?
  EX: 0,45X=35+0,25X hur räknar man ut den?

 4. Tobias
  27 maj 2010 @ 17:10

  Johan: Nu är det rätt i exempel 4.

  marre: Se exempel 5

 5. john
  23 juni 2010 @ 0:36

  har du lust att förklara hur man går tillväga med denna ekvation och gärna varför de blir som de blir… vore mycket tacksam för det… här kommer de:
  X(X+1)=15-X(2-X)ja har en räknare som löser ekvationer men jag vill veta hur…

 6. Tobias
  29 juni 2010 @ 20:37

  Hej John.
  Denna typ av frågor bör ställas i forumet.
  Multiplicera in X:en i parenteserna, flytta över X:en till ena sidan. Då får dy 3X = 15 vilket ger X=5.

 7. Kalle
  17 juli 2010 @ 14:34

  Hur räknar man ut 1 / 1-(x+1) -4 = 0

 8. Simon
  9 augusti 2010 @ 2:48

  Hej Kalle.
  Precis som Tobias nämnde så hänvisar vi vänligen frågor som dessa till Forumet =)

 9. Anders
  1 oktober 2010 @ 5:50

  Tja :)
  hur kan jag räkna ut 0,2xL-5=5 ? och vad står l:et för :S prov på måndag haha

 10. Simon
  1 oktober 2010 @ 15:51

  Precis som jag sa till Kalle så får du nog snabbast svar i Forumet :)

 11. Axel
  5 oktober 2010 @ 17:48

  Hur ska jag lösa 5,5x-04,240+0x?????

  VARFÖR MÅSTE DET VARA SKIT SVÅR ?!?!

 12. Tobias
  6 oktober 2010 @ 8:15

  Axel, du har skrivet ett uttryck och ingen ekvation. Det går inte att lösa uttryck.
  Som vi påpekat 3 gånger tidigare i kommentarerna och som det står i röd text nedan: Frågor på specifika uppgifter hänvisas till forumet.

 13. Ulf
  23 oktober 2010 @ 13:03

  Hur ser följande ekvation ut och hur löser man den?

  Robins morfar är åtta gånger så gammal som Robin, Robins mamma är hälften så gammal som sin far. Morfar, mamma och Robin är tillsammans 91 år. Hur gamla är var och en?

 14. Anne
  25 oktober 2010 @ 17:12

  Ulf – du gör så här; Robin är X år, morfar är 8 x Xår och mamma är 8 x X/2. X + 8X + 8X/2=91 ~ X+8X+4X=91 ~ 13X=91 ~X=91/13 ~x=7.
  Robin är 7år, morfar (8×7)= 56 år och mamma (56/2)= 28 år

 15. Andres
  19 november 2010 @ 19:05

  kan någon läsa denna så är jag tacksam 3x-2+x-3=5+6

 16. Robin Holtz
  15 december 2010 @ 22:48

  Andres: Börja med att förkorta det.
  3x-2+x-3=4x-5
  5+6=11
  4x-5=11
  4x-5+5=11+5
  4x=16
  4x/4=16/4
  x=4

 17. Daniel
  16 februari 2011 @ 12:07

  Hej!
  Här har jag ett problem som jag undrar hur man löser!
  (3x+1)/2+(6+2x)/4=8

 18. Calle
  29 mars 2011 @ 18:00

  Daniel: man löser den såhär!
  Börja med att ta bort parenteserna genom att dela med de tal som står efter:
  (3X+1)/2+(6+2X)/4=8
  1,5X+0,5+1,5+0,5X=8
  Sedan förkortar man ner talet genom att lägga ihop de tal som går:
  1,5X+0,5+1,5+0,5X=8
  1,5X+0,5X+0,5+1,5=8
  2X+2=8
  Sedan löser man som vanligt:
  2X+2=8
  2X+2-2=8-2
  2X/2=6/2
  X=3

 19. Johan
  4 april 2011 @ 22:53

  Har klurat på denna men får inte till det:
  (2,5+x)/(7,5+x)=2/5

 20. Amanda
  16 april 2011 @ 12:49

  Kan någon lösa den här och förklara med ord hur man gör?
  5x+12-x=2x-12
  Tack på förhand! :)

 21. Linn
  2 maj 2011 @ 17:28

  har pro i morgon på det här!!
  och jag kan fan ingenting

 22. ottilia
  16 maj 2011 @ 21:33

  jag tycker att alla är så smarta ! men nu undrar jag också hur man löser följande ekvation.

  3x-6=11x-2

 23. Lazarus
  24 maj 2011 @ 10:48

  GAH! HAR PRov om en halvtimme! KAn ju inte!

 24. Klara
  30 maj 2011 @ 15:38

  undrar hur man löser 50/x-1= 5
  och 24/x+5= 4

 25. Madeleine
  16 september 2011 @ 14:11

  Jag förstår verkligen inte alls. Idag ska vi skicka in inlämningen (distansstudier) och jag har inte ens börjat!

 26. patrik
  26 september 2011 @ 21:27

  (x-4)(3x-2)-(3x+1)(x-5)=X
  Hur löser jag det med minustecknet mellan paranteserna?
  Patrik

 27. Xavi
  3 oktober 2011 @ 16:02

  Står det inget om hur man löser ekvationer med parenteser? :O

 28. naida
  3 oktober 2011 @ 16:53

  hur löser man den här?: Moa har hittat en ask med gamla 2-öringar och 5-öringar. asken innehåller 50 mynt till ett sammanlagt värde 1.81kr. Hur många 5-öringar innehåller asken???????????+

 29. Emma
  13 oktober 2011 @ 15:45

  På ex 2a
  4x/8-5=7
  Finns det någon regel som säger att man ska börja med att ta bort -5?
  För börjar man med att ta bort 8 så får man ett annat svar, x=15,25 enligt mina uträkningar.

  Tack för en kanonsida som är perfekt när man förbereder sig inför högskoleprovet =)

 30. Elin
  13 oktober 2011 @ 21:49

  Hej Emma!
  Nej, det finns ingen regel som säger att du måste börja med femman. Dock är det rekommenderat när man löser ekvationer att flytta runt termerna så x-termen förblir ensam på ena sidan. Detta för att det blir enklare att överskåda. Du har nog missat någon liten detalj i beräkningen då det blir samma svar om du börjar med 8:an:
  (4x/8)-5=7 4x-(8*5)=8*7 4x-40=56 4x=56+40 4x=96 x=96/4 x=24

  För att få bort 8:an i nämnaren multiplicerar du 4x med 8 (4x*8/8 –> åttorna tar ut varandra). Men det du gör med 4x måste du också göra med de andra siffrorna, nämligen -5 och 7.

  Hoppas det klargjorde det hela! :)

 31. Elin
  13 oktober 2011 @ 21:51

  Skriver beräkningen igen, kommentarsfältet tog bort mina pilar:
  (4x/8)-5=7
  4x-(8*5)=8*7
  4x-40=56
  4x=56+40
  4x=96
  x=96/4
  x=24

 32. Emma
  16 oktober 2011 @ 14:44

  Hej.
  Ok då förstår jag. Jag hade inte tagit 8*5 i vänsterledet.
  Tack för svar och förklaring =)
  Hälsningar Emma

 33. Astrid
  24 oktober 2011 @ 20:07

  Hejsan!

  Jag undrar hur man löser ekvationer med parentes och division i
  ex. 1,4x-2/5*(5+3,5x)?

  Tacksam för svar!

  Hälsningar Astrid

 34. Sweety
  9 november 2011 @ 23:56

  Hej!

  Jag undrar hur man löser (2b)-1?

 35. serina
  19 november 2011 @ 23:16

  har prov på månag fattar lite kan nån lösa det här 2x-18 vill gärna få ett till MVG<3

 36. mariam
  19 november 2011 @ 23:21

  hade prov på onsdag fick ett VG jag vill verkligen få ett mvg kan nån lösa det här 11xdelamed3 +2 likamed 13 det blir väl 3 va tackar om det stämmer<0

 37. rico
  19 november 2011 @ 23:24

  hej har storprov i matte på tisdag fattar noll men behöver much help

 38. Maja
  4 december 2011 @ 14:52

  Kan någon förklara hur jag räknar ut detta.? Lisa har fyra gånger så många cd skivor som Ola. Om Lisa lånar ut 15 av sina cd skivor till Ola har de lika många. Hur många har var och en? // tacksam om någon smart person kan förklara detta.:)

 39. Alfred
  5 december 2011 @ 19:11

  Blir mest orolig över att ingen här inne kommer få G i läsförståelsen i svenskan.

  Frågor ställs i forumet!

 40. Robin
  12 december 2011 @ 12:00

  Hej ! Kan någon förklara om Exemple 5 uppgift (b). Är det verkligen så eller är det jag e snurrig.
  Var kommer 5x ifrån? kan någon snälla förklara för mig? Tusen tack på förhand

 41. hej
  29 december 2011 @ 15:46

  hej! min lärare säger att om man vill få (vg) på ett (g)uppgift så måste man lösautuppgiften på ett (vg)sätt.
  ett exempel på ett (g) fråga som man kan lösa ut den med ett (vg) sätt:
  Nicklas läser i en tidning att 15% av kroppsvikten består av proteiner. Utifrån det räknar han ut att proteinerna i hans kropp väger 12 kg. Hur mkt väger nicklas.??
  mitt svar (g):
  15%/15%=1%
  12kg/15%=0.8kg
  1% = 0.8 kg
  100%= 80kg
  svar: han väger 80 kg.
  detta var ett (G) lösning.
  kan ngn förklara till mig på vilket(vg) sätt kan man lösa denna uppgiften.
  TACK!!!

 42. Elin
  6 januari 2012 @ 13:20

  @hej:
  Hmm…jag har aldrig hört detta tidigare att man kan få VG på en G-fråga. Jag har ingen aning, men ett förslag är att man ställer upp en ekvation utifrån problemet.
  Antag: Niklas vikt är x kg.
  15% av vikten = 0,15x
  Ekvationen blir:
  0,15x = 12

  Lös ut x och du får fram hur mycket Niklas väger.

 43. johan
  15 januari 2012 @ 0:52

  Tjena jag har bara en fråga angående ekvationerna.. vilkett kommer först när det gäller subtrahera,addera, multiplicera, dividera osv?

  Med vänlig hälsnig..

 44. susanne
  17 januari 2012 @ 17:05

  behöver hjälpmed detta tal4(1-2x)+3(3x+1)02(7-5) vad är x?

 45. lina
  22 januari 2012 @ 23:02

  Jag läser matte B och jag förstår inte ett skit av det :-(

 46. Pessimist Krasniqi
  15 februari 2012 @ 19:28

  (34-x) – V vad är det för svar på den

 47. Anonym
  5 mars 2012 @ 19:20

  Här har jag ett problem som jag undrar hur man löser!
  3(4x+4)=4(6x-8)

 48. Rami Azzouz
  5 mars 2012 @ 22:06

  x= :p

 49. Natasa Slatinac
  7 mars 2012 @ 16:20

  3x+13=15

  5

 50. Natasa Slatinac
  7 mars 2012 @ 16:21

  vad är det för svar på den? :o

 51. Kim Willumsen
  8 mars 2012 @ 17:26

  Som svar på ditt problem @maariya shinsheenga barre.

  3(4x+4)=4(6x-8)
  12x+12=24x-32
  12x-24x=-32-12
  -12x=-44
  -12x/-12=-44/-12

  x=3,67

  Det ska vara rätt. Hoppas det hjälpte! :)

 52. Kim Willumsen
  8 mars 2012 @ 17:28

  3(4x+4)=4(6x-8)
  12x+12=24x-32
  12x-24x=-32-12
  -12x=-44
  -12x/-12=-44/-12

  x=3,67

  Det ska vara rätt. Hoppas det hjälpte! :)

 53. Kim Willumsen
  8 mars 2012 @ 17:33

  3x/5+13=15
  3x*5/5=15*5+13
  3x/3=88/3

  x=29,33

 54. Anonym
  11 mars 2012 @ 18:57

  hur räknar jag ut detta?
  29+x(x-4)=(x+3)²

 55. Anonym
  12 mars 2012 @ 16:48

  hej jag har problem med denna uppgift snälla om någon kan hjälpa med den tack

  12. Fyra lika stora snöbollar läggs i en låda där de precis ryms. Varje snöboll har diametern
  18 cm. Efter ett tag har snöbollarna smält till vatten. Hur hög är då vattennivån i lådan?
  Antag att när 1 cm3
  snö smälter blir det 0,6 cm3 vatten

 56. Donya Ali
  21 mars 2012 @ 15:30

  Hej jag behöver hjälp
  roten ur 1,15 * 10upphöjt 2 = 2+ 2x / (2-x) (2-x)

 57. Emilia Engström Jansson
  26 mars 2012 @ 15:44

  hur förenklar man 9x-x-4+5?

 58. Emilia Engström Jansson
  26 mars 2012 @ 15:44

  hur förenklar man 9x-x-4+5?

 59. Agnes Järlehag
  2 april 2012 @ 18:16

  hur räknar man ut 7(x+2)-5(x+3)=3?

 60. Million Gebremedhin
  3 april 2012 @ 22:41

  7(x+2)-5(x+3)=3
  7x+14-5x-15=3
  2x=3+15-14
  2x=4
  2x/2=4/2
  x=2

 61. Million Gebremedhin
  3 april 2012 @ 22:43

  9x-x-4+5?
  8x+1

 62. Andrea Lindström
  9 april 2012 @ 8:24

  Tänker jag rätt?

  3x/2=9
  (3x)*2/2=9*2
  3x=18
  3x/3=18/3
  X=18/3
  X=6

 63. Andrea Lindström
  9 april 2012 @ 8:24

  Tänker jag rätt?

  3x/2=9
  (3x)*2/2=9*2
  3x=18
  3x/3=18/3
  X=18/3
  X=6

 64. Matti Karlsberg
  9 april 2012 @ 8:40

  Jag visste att du skulle få ut denna ekvation.kram

 65. Jenny Ekberg
  9 april 2012 @ 9:08

  Ja det är rätt.

 66. Andrea Lindström
  9 april 2012 @ 9:27

  Blev så osäker där ett tag. Men då var det ändå rätt! :)

 67. Ann Hannah Persson
  9 april 2012 @ 16:17

  Ööö vilken tur att ja inte läser det där.. :S Tror ja fortsätter med människan ändå.. :) )

 68. Ann Hannah Persson
  9 april 2012 @ 16:17

  Ööö vilken tur att ja inte läser det där.. :S Tror ja fortsätter med människan ändå.. :) )

 69. Ingegerd Johansson
  9 april 2012 @ 19:30

  vad skönt jad har ingen aning om vas du pratar pm <3

 70. Ali Klash
  11 maj 2012 @ 18:38

  5(x-3)-3(4-2x)= 3-5(8-3x)

 71. Ali Klash
  11 maj 2012 @ 18:39

  5(x-3)-3(4-2x)= 3-6(8-3x)

 72. Martin Af Rotorp
  5 juni 2012 @ 17:14

  Det är ett uttryck, ingen ekvation.

 73. Glenn Johansson
  27 juli 2012 @ 11:34

  Sitter med en ekvation själv om jag har lite problem med: 6a/8 = 36/24?

 74. Tobias Nyholm
  28 juli 2012 @ 8:47

  Har du läst innehållet på denna sida?
  a=((36/24)*8)/6

 75. Helene Nilsson
  9 november 2012 @ 14:56

  Hur löser man
  4x=25-ax

 76. Jenny Cormier
  5 december 2012 @ 9:26

  Hur löser man 0,6 = (x-8)/x? lösningen jag har ser ut så här men jag saknar lösningen på första steget för att förstå den fullt ut:
  0,6 = (x-8)/x
  0,4x=8
  x=20

 77. Michael Snair
  6 december 2012 @ 10:36

  0,6 = (x-8)/x =
  0,6x = x-8
  0,6x – x = -8
  -0,4x = -8 eller 0,4x = 8
  x = 8/0,4
  x = 20
  hjälp?

 78. Jenny Cormier
  8 december 2012 @ 8:17

  Thanks for the help, I have one more that I need help with, will be posted this weekend.

 79. Michael Snair
  11 december 2012 @ 7:21

  where is it?

 80. Jenny Cormier
  12 december 2012 @ 5:22

  900*12+0,26*x=11 615+1000+0,18x, then 0,08*x=1815, then x=22687,5. Help from step 1 to step 2. Thanks

 81. Michael Snair
  12 december 2012 @ 15:14

  what do those * mean?

 82. Jenny Cormier
  13 december 2012 @ 4:49

  multiply

 83. Michael Snair
  13 december 2012 @ 7:25

  step 2: 10800 + 0,26x = 12615 + 0,18x
  then: 0,26x – 0,18x = 12615 – 10800
  Am I helping you cheat at something?

 84. Björn Vougt
  23 december 2012 @ 22:31

  Sorry, men det är fel x=3

 85. Björn Vougt
  23 december 2012 @ 22:34

  nej, förresten det var rätt, tänkte fel.

 86. Jenny Cormier
  2 januari 2013 @ 13:09

  No Mike, preparing for my exam. Part of the litterature :)

 87. Dino VetShii
  5 januari 2013 @ 14:56

  hur löser man 1.2= 20-2*x/5*35

 88. Dino VetShii
  5 januari 2013 @ 15:33

  hur löser man 1.2= 20-2*(x/5)*35

 89. Peter Alfon
  23 januari 2013 @ 7:52

  du är så sött

 90. Daniel Drottheden
  1 februari 2013 @ 15:32

  6x + 2 / 4 = 5 Hur vet jag att jag måste börja gånga med 4 i detta fallet (gånga 4an med =5), och inte med att flytta 2an från ena ledet till andra? Någon som vet om det finns någon regel för vilken man ska ta "först" när man löser sådant här?

 91. Johny Titusson
  1 februari 2013 @ 15:33

  x=(3) xD

 92. Axel Sjöqvist
  1 februari 2013 @ 16:32

  Du ska se ekvationen som ( ( 6 * x ) + 2 ) / 4 = 5. Hela biten (6x + 2) delas med 4. Ordningen är multiplicera, sen dividera och sen addera. x = 3

 93. Axel Sjöqvist
  1 februari 2013 @ 16:34

  Och ett tips för att lösa såna här problem är att trixa bort fraktionen först. Så gånga med 4.

 94. Daniel Drottheden
  1 februari 2013 @ 17:20

  Axel Sjöqvist , Jahaaa, nu klarnar det, givetvis. Tack så mycket! :D

 95. Liz Ziy
  7 februari 2013 @ 20:55

  2x+2x=8 hjälp mig maybe? :(

 96. Erika Skoog
  5 mars 2013 @ 21:17

  Alice gör fina askar och säljer dem på marknaden. Hon tar 50 kr för de stora askarna och 30 kr för de små. Under en dag sålde hon totalt 53 askar och för dem fick hon 2330 kr.
  a) Kalla antalet stora askar för x och skriv ett uttryck för antalet små askar.
  b) Skriv en ekvation och beräkna hur många stora askar hon sålde.

  HÄLP!

 97. Sami Osman Ahmed
  8 mars 2013 @ 22:43

  a/ x+y= 53
  b/
  x+y=53 …………1
  50x+ 30y= 2330 …..2
  multiplicera x= 53 – y …..3
  ersätt 3 i 2 så 2an blir
  50(53-y) + 30y = 2330
  2650 – 50y + 30y = 2330
  -20y = 2330-2650
  -20y = -320 multipilcera med -1
  y = 320 / 20
  y =16
  vi ersätta y i 1an så x+16 = 53
  x= 53-16 = 37
  Hon såld 37

 98. Sami Osman Ahmed
  8 mars 2013 @ 22:53

  a) x+y= 53
  b) x+y=53 ……..1 X 30
  50x +30y= 2330……2
  30x+30y= 2650 ……3
  50x +30y= 2330 ……..2 x-1
  …………………………………
  30x+30y = 2650 ……3
  -50x – 30y = -2330 …..4 addera3 med 4
  ………………………………………
  -20x= -320 x = -320/ -20 = 16
  y = 53-16 = 37
  Alice såld 16 stora askar och 37 små

 99. Sami Osman Ahmed
  8 mars 2013 @ 22:55

  4x= 8 så x = 8/4 = 2

 100. Sami Osman Ahmed
  8 mars 2013 @ 22:56

  a) x+y= 53
  b) x+y=53 ……..1 X 30
  50x +30y= 2330……2
  30x+30y= 2650 ……3
  50x +30y= 2330 ……..2 x-1
  …………………………………
  30x+30y = 2650 ……3
  -50x – 30y = -2330 …..4 addera3 med 4
  ………………………………………
  -20x= -320 x = -320/ -20 = 16
  y = 53-16 = 37
  Alice såld 16 stora askar och 37 små

 101. Marcus Fredriksson
  21 mars 2013 @ 19:50

  x^a gåner x^a är det x^2a??

 102. Jonathan Gabrielsson
  21 mars 2013 @ 19:51

  Ja. Ja det är det

 103. Johann Baird
  26 september 2013 @ 22:54

  lån erbjuda

 104. Johann Baird
  26 september 2013 @ 22:56

  Behöver du lån för att starta ett företag ? Jag är vd för Anderson företag , erbjuder vi alla typer av lån , företag lån , personliga lån , studielån, och företag lån , Om du är intresserad av detta lån måste du maila oss via e-post ::: (minooabubaka.serivice@gmail.com) .

  lån erbjuda

 105. Anonym
  5 oktober 2013 @ 2:11

  Behöver du ett lån? Har du letat där för att få ett lån? Har du försökt att få någon form av lån? sedan tillämpa nu? (rodrigoluliloanfirm@yahoo.com) om du vill få en prisvärd lån. Lån erbjuds här på en mycket låg ränta på 3%. Kontakta oss nu om du är intresserad.

 106. Christopher Drake Af Hagelsrum
  13 november 2013 @ 9:07

  x=2, Korrekt!

 107. Loan Offer Loan
  5 december 2013 @ 2:11

  Hej alla,

  Jag är ett privat lån långivare, tillförlitlig, pålitlig långivare, jag gör lån till företag och privatpersoner vid låga och prisvärda ränta på 3%. Letar du efter ett företag lån, personliga lån, bostadslån, billån, studielån, skuldkonsolidering lån, lån utan säkerhet, och riskkapital? Om du vägrades ett lån av en bank av finansinstitut för ett eller flera skäl. Du är på rätt plats för ditt lån Solutions.If intresserade av lånet erbjudandet vänligen kontakta oss via e-post: rllender@hotmail.com

  Invänta dina snabba svar.
  Hälsningar,
  CEO

 108. Anonym
  6 januari 2014 @ 5:16

  Behöver du ett lån? Har du letat efter var du kan få ett lån? Har du försökt att få någon form av lån? sedan tillämpa nu? (rodrigoluliloanfirm@yahoo.com) om du vill få en prisvärd lån. Lån erbjuds här på en mycket låg ränta på 3%. Kontakta oss nu om du är intresserad.

  Jag väntar gärna ditt snabba svar,

  Rodrigo Luli

 109. Nils Ölmbro
  14 januari 2014 @ 14:02

  Hur räknar man ut
  5(2x+4)-4(5-x) ?

 110. Nils Ölmbro
  14 januari 2014 @ 14:03

  Det var inget! Får fråga någon av mina föräldrar sen istället

 111. Jennifer John
  5 juli 2014 @ 17:20

  Hej, jag är Mrs Jennifer John, ett privat lån långivare som ger livstid möjlighet lån. Behöver du ett lån akut att betala dina skulder eller om du behöver ett lån för att förbättra din verksamhet? Du har avvisats av banker och andra finansiella institutioner? Behöver du en konsolidering lån eller inteckning? söker mer Därför att vi är här för att göra alla dina ekonomiska problem ett minne blott. Vi lånar ut pengar till personer i behov av ekonomiskt bistånd, hade en dålig kredit eller i behov av pengar för att betala räkningar, att investera i affärer i en takt av 2%. Jag vill använda detta medium för att informera er ville vi ge en tillförlitlig och stödmottagare stöd och kommer att vara villiga att erbjuda ett lån. Så kontakta oss idag via e-post: (jenniferjohn536@gmail.com)

 112. Rodrigo Luli
  11 juli 2014 @ 15:20

  Behöver du ett lån? Har du letat efter var du kan få ett lån? Har du försökt att få någon form av lån? sedan tillämpa nu? (rodrigoluliloanfirm@yahoo.com) om du vill få en prisvärd lån. Lån erbjuds här på en mycket låg ränta på 3%. Kontakta oss nu om du är intresserad.

 113. Kingston Young
  22 juli 2014 @ 8:38

  Är du i några ekonomiska svårigheter i din
  företag? Behöver du
  lån för att hjälpa dig att betala räkningar och skulder? Vill du
  vill starta ett nytt
  företag eller förbättra din verksamhet? Kontakta oss
  idag för en finansiell
  solutions.Email: patosmith02@ymail.com
  Kvalifikationer:.
  1) låntagaren måste vara minst 18yrs gammal
  2) Även med dålig kredit, vi fortfarande garanti på
  Låntagaren Lån
  3) Lån kan beviljas även med låg kredit.
  Låneansökan UPPGIFTER
  Fullständiga namn: _________
  Kön: _________
  Civilstånd: _________
  Kontakt Adress: _________
  Stad / Postnummer: _________
  Land: _________
  Födelsedatum: _________
  Belopp som behövs som Loan: _________
  Lån Varaktighet: _________
  Månadsinkomst: _________
  Tidpunkten för lån som behövs: _________
  Vecko Inkomst: _________
  Yrke: _________
  Syfte för Lån: _________
  Telefon: _________
  Fax: _________

  tack

  Herr, pato smith

 114. Emma Jurgens
  26 juli 2014 @ 4:40

  Bästa kund

  I DIAMOND bostadslån (diamondloanhomes@yandex.com). Vi ofreciendo privata lån, Shopping och personlig med en årlig ränta om jord muy minst 2% vid 1 år och 40 år återbetalning varaktighet tid till Cualquiera del av världen. Vi ger lån inom det ett minsta område av 3.000 spö det mycket 500,000,000,00. Nuestros lån försäkrade tjänster till maximal säkerhet es nuestra prioritet.
  * Är du ekonomiskt pressad usted? * Är du usted söker medel för att betala dem hävdar deudas y usted * Söker du finansiering för att skapa su eget företag? Usted * Är du i behov av privata lån till företag för olika böter? * Är du usted ta till lån för att llevar ut proyectos stora * ¿Es Usted söker finansiering för olika otros processer?
  Quiero att SEPA yo doy mi lån till en ränta på 2% ränta honom.

  E-postadress: diamondloanhomes@yandex.com
  DIAMOND bostadslån
  Ferdinand Marcos

 115. Elijah Roland
  15 augusti 2014 @ 7:14

  Hej

  Detta för att informera allmänheten om att vi för närvarande ger ut lån till låg ränta på 3%. om intresse av att ansöka om ett lån, för mer information kontakta oss nu via e-post: credithome@blumail.org

  MR MHAY

 116. Alex Moore
  17 augusti 2014 @ 3:36

  Är du i behov av en brådskande lån av något slag? Oroa dig inte mer, eftersom vi är här för att hjälpa dig ur din ekonomiska problem. Vi erbjuder lån till alla som behöver den för en ränta så låg som 2%. Skynda dig nu och stabilisera finansiella världen. kontakta oss på rick_nelly121@outlook.com

 117. David Peterson
  20 augusti 2014 @ 20:34

  Här är en möjlighet för alla som är i ekonomiska problem och de som är i behov av ett lån av någon anledning, kommer vi att ge ut lån på en mycket rimlig takt på 2%, ger vi alla typer av lån till både privatpersoner och företag, anställda eller arbetslösa, alla är i behov välkomna. Många lider och behöver hjälp för att förbättra sin levnadsstandard, många är arbetslösa och behöver ekonomisk hjälp för att starta ett företag, många behöver ekonomiskt stöd för att klara sina räkningar och skulder. Oavsett vilken typ av lån du behöver och oavsett orsak bara välkommen och kontakta oss idag, är detta ett gyllene tillfälle vid din dörr steg, kontakta oss idag via e-post som davidpetersonloanfirm@outlook.com och få ditt lån idag.

  Om intresserad av ett lån, sedan helt enkelt kontakta oss via vår e-post nedan.

  Namn: David Peterson
  E-post: davidpetersonloanfirm@outlook.com

 118. Onyeka George Ikechukwu
  30 augusti 2014 @ 1:15

  Hej!
  am harry jayrad jag baserad i Johannesburg South Africa.a privat lån långivare
  som ger livstid möjlighet loans.hope du inte har blivit lurade av
  hjärtlös
  människor på grund av att du behöver ett lån? de har tagit pengar från dig och
  aldrig gav dig ett lån alla dessa samtidigt? Nu skall jag berätta för dig att din sökning
  för en
  äkta lån har äntligen tar slut i dag, Lapo lånemikrofinansiering bank
  försäkringar som har fått tillstånd och
  Bolaget är registrerat med regeringen.
  Jag erbjuder lån till privatpersoner samt organisationer som har
  avsikter renovera hus och institutioner,
  skuldkonsolidering, återfinansiering samt etablering av företag
  outfits.We är internationella låneföretag och långivare som har erbjudit
  Lån till olika individuella och företag i Europa, Asien, Afrika och andra
  delar av
  världen.
  Jag ger ut lån i USD ($) och GBP (£) och vilken valuta som helst av
  ditt val, har ST DAVID DOMKYRKA LÅN CENTER blivit ackrediterade av
  långivarens råd att ge ut lån till lokala och internationella kunder på 2%
  hastighet
  Jag har fått förmånen att möta dina finansiella behov. Frågan om
  poäng
  bör inte hindra dig från att få det lån som du behöver. Allt du behöver göra
  är låt mig veta exakt vad du vill
  och jag kommer säkert att göra din dröm blir sann. . säger JA när dina banker
  säger NEJ. Slutligen
  Jag finansierar småskalig låneföretag, mellanhänder, småskaliga finansiella
  institutioner för
  Jag har obegränsad kapital.

  Jag kan erbjuda följande typer av lån till vårt clients–
  * Investerare Lån
  * Skuldkonsolidering
  * Topplån
  * Business lån
  * Personliga lån
  * Internationella lån
  * Utbildnings lån.
  * försäkrings lån.

  För mer information vänligen skriva till min bank.LAPO LÅN MICRO FINANCE BANK
  PLC.
  E-post: lapoloanbnk@outlook.com
  Adress: HUVUDKONTOR –Den Close, St Davids, Pembrokeshire SA62
  6RD, Johannesburg, Sydafrika.
  Jag väntar att få ditt snabba lån begäran. tack och bo välsignade.

 119. Johanna Krantz
  2 september 2014 @ 12:17

  a=0.5% fetthalt
  b=3% fetthalt

  a+b=10
  Förklara vad ekvationen beskriver?

 120. Gregorg Clem
  6 september 2014 @ 21:11

  lån erbjuda

  Hej, behöver du ett lån? Om så är fallet kontakta oss via e-post: (dakany.endre@gmail.com)

 121. Alex Moore
  8 september 2014 @ 3:02

  Letar du efter en mycket äkta lån? Den goda nyheten är här! ! ! Vi erbjuder lån på mellan 5 000,00 Kr till 30, 000, 000.00 Kr. med 2% ränta per år. Lån för att utveckla företag Vi är certifierade, pålitliga, tillförlitlig, effektiv, snabb och dynamisk kontakta oss via e-post: centuryfinance11@yahoo.com

 122. Jack Warmer
  21 september 2014 @ 11:27

  Guten Tag euch allen Ich bin Mr. Jack Wärmer, eine legitime, seriöse Geldverleiher. Wir geben Darlehen an Unternehmen Business-Männer und Frauen, die in Business-Transaktion sind, geben wir aus langfristigen Darlehen für drei bis 30 Jahre Maximum mit niedrigen Zinssatz von 3%, in diesem können Sie auch den Betrag, den Sie als Darlehen müssen uns sagen. Darlehen in Pfund Euro angegeben und $ USD die maximale wir geben, ist 500.000.000 sowohl in Pfund EURO und US-Dollar und der minimalen £ 5.000 Euro und USD $ so, wenn Sie wirklich interessiert sind, kontaktieren Sie uns unter (jackwarmerloanlender@gmail.com) für weitere Informationen, wie Sie den Kredit zu bekommen.

  Unsere Kunden Glück ist unser oberstes Stolz.

  Firma Mobile USA Nummer: +14808089434

  Herr JackJack Warmer

 123. Jack Warmer
  21 september 2014 @ 11:28

  Guten Tag euch allen Ich bin Mr. Jack Wärmer, eine legitime, seriöse Geldverleiher. Wir geben Darlehen an Unternehmen Business-Männer und Frauen, die in Business-Transaktion sind, geben wir aus langfristigen Darlehen für drei bis 30 Jahre Maximum mit niedrigen Zinssatz von 3%, in diesem können Sie auch den Betrag, den Sie als Darlehen müssen uns sagen. Darlehen in Pfund Euro angegeben und $ USD die maximale wir geben, ist 500.000.000 sowohl in Pfund EURO und US-Dollar und der minimalen £ 5.000 Euro und USD $ so, wenn Sie wirklich interessiert sind, kontaktieren Sie uns unter (jackwarmerloanlender@gmail.com) für weitere Informationen, wie Sie den Kredit zu bekommen.

  Unsere Kunden Glück ist unser oberstes Stolz.

  Firma Mobile USA Nummer: +14808089434

  Herr Jack-Wärmer

 124. James Carl
  23 september 2014 @ 5:10

  Om du behöver ett lån från en betrodd långivare, med betrodda förutsättningar till en rimlig ränta på 3%, så du rekommenderas att besöka för mer info.
  Du kommer inte att ångra dig.

  e-post: j_carl20@yahoo.com

  http://www.jamescarlfirms.webs.com

 125. Amir Cem
  25 september 2014 @ 8:44

  2x/5-8/x=0 lös den här

 126. Rodrigo Luli
  26 september 2014 @ 8:00

  Hej alla,

  Ansök om en snabb och bekväm lån för att betala dina räkningar och starta ett nytt företag och ditt projekt till en ränta på 3% kontakta oss på; rllender@hotmail.com

 127. Rodrigo Luli
  26 september 2014 @ 8:01

  Hej alla,

  Ansök om en snabb och bekväm lån för att betala dina räkningar och starta ett nytt företag och ditt projekt till en ränta på 3% kontakta oss på; rllender@hotmail.com

 128. Elijah Roland
  11 oktober 2014 @ 12:34

  Hej

  Ansök om en snabb och bekväm lån för att betala av räkningar och starta ett nytt finansiera dina projekt på en billigast ränta på 3%. Ta kontakt med oss idag via: credithome@blumail.org med lånebeloppet behövs som vårt minsta lån erbjudande är 1,000.00 till något val av lånebeloppet. Jag är certifierad, registrerad och legit långivare. Du kan kontakta mig idag om du är intresserad av att få detta lån

  OBS: Alla svar ska skickas till: credithome@blumail.org för snabb bearbetning.
  Tack

  Herr Mhay burailla

 129. David Peterson
  16 oktober 2014 @ 20:56

  God dag,
  Behöver du ett lån för att payoff dina räkningar, köpa ett hus eller en bil, för att tillgodose behoven hos dina familjemedlemmar eller att förbli ekonomiskt stark? Om detta är den aktuella situationen då oroa dig inte mer eftersom vi som ett privat lån företag är här för att hjälpa dem som behöver ekonomiskt så komma tillbaka till oss via e-post som davidpetersonloanfirm@outlook.com och vi kommer att vara glada att hjälpa dig. Vi väntar på din brådskande e-post.

  Namn: David Peterson
  E-postadress: davidpetersonloanfirm@outlook.com

 130. Mary Smith
  4 november 2014 @ 6:57

  Hej älskade människor,

  Jag är VD för Clara Morgan Loan Company och vi är formade för att låna ut lån till endast de som är i behov av lån för att fira sin X-mas på ett bättre sätt som aldrig förr och även till dem som är i behov av ekonomiskt stöd , så om du är ute i behov av en X-mas lån eller lån för att klara upp dina skulder eller räkningar, då kan du kontakta oss på vår e-post på VIA (clara_morgan@outlook.com) för mer information om den här lånefonder transaktion

  Hälsningar
  Mrs Clara Morgan

 131. Odumu Jerry
  15 november 2014 @ 4:41

  Hallå

  Detta för att informera allmänheten om att vi för närvarande ger ut lån till låg ränta på 3%. om intresserade av att ansöka om ett lån, För mer information kontakta oss nu via e-post: credithome@blumail.org vårt minsta lån erbjudande är från 1,000.00 till något val av lånebeloppet. Jag är certifierad, registrerad och legit långivare. Du kan kontakta mig idag om du är intresserad av att få detta lån, kontakta mig för mer information om lånet bearbetning

  E-POST: credithome@blumail.org

  MR MHAY

 132. Alex Moore
  16 november 2014 @ 0:37

  Hej,

  Behöver du ett lån? Vi erbjuder lån till låg ränta på 2% för alla individer, företag lån, hypotekslån, konsumentkrediter och lån företag, kontakta oss nu med dina uppgifter nedan om du är intresserad ..

  * Personliga lån (Secure och utan säkerhet)
  * Business lån (Secure och utan säkerhet)
  * Kombination Loan
  * Konsolidering Lån och många fler:

  Om du är intresserad att komma tillbaka till oss med mottagandet av detta e-postmeddelande för att låta affären gå vidare, kan vi nås via e-post: am.credito@blumail.org

  Bäst Regard,
  Mr Alex Moore
  am.credito@blumail.org

 133. Toby Dave
  16 november 2014 @ 21:32

  My Name Is Mr Dave Robenson, From USA, An X-Scam Victim and how i get back on my feet and be a personal business owner with cars and landed properties…. This is to announce to the general public about a legitimate lender online. HERE IS MY SUCCESS STORY: I was in a critical search of a genuine loan lending company were i can obtain a loan of $85,000.00USD some lender’s that Came to me sheep clothing i never know they where fraud until i was given the terms of their loan and i agreed eventually i was scammed they scammed me of my hard earn money up to four lender’s that scammed me the sum of $32,000.00USD and i though that all is over that there can never be any other genuine lender until my Husband’s Friend Mr. Garrett Lugard the general manager of Cotsat and cotsat company told me that there is a genuine lender and so a members of Synagogue, Church Of All Nations, that he obtained a loan of 1.5 Million Dollars At 3% interest rate From that makes him own a private business and a house of his own he Referred me to a company Mr. Doro Smith Company,Email E-mail:dorosmithloanfirm@outlook.com |Where he obtained the loan of($1.1 million Dollars) i told them how referred me to them i applied for a loan of $150,000.00USD after my application and i sent to them the useful information for them to process my loan after 4hours i received a notification From their company that my loan has been approved and processed in the next 4hours my loan of $85,000.00 Dollars was transferred into my account. And i promise them for coming to my rescue i am going to spreed the good news to the entire world ABOUT MR DORO smith LOAN COMPANY IS THE BEST IN THE WORLD. And tell them, i Mr Dave Robenson,referred you to them and your wish will be fulfilled… Mr Dave Robenson

 134. Victoria Sanchezloan
  4 december 2014 @ 4:51

  Hallå
  Jag är Victoria Sanchez av victoria sanchez lån företag, vi är ett registrerat företag, låna ut pengar till människor som behöver akut finansiellt stöd, och de som har nekats kredit från bankerna på grund av låga kredit värderingar, företagslån, lån utbildning, billån , lån hem, låneföretag och mer, eller om du vill betala en skuld eller kostnad, eller om du tidigare har lurad av falska pengar långivare? Grattis du är nu på rätt plats, företaget victoria sanchez tillförlitlig lån, vilket ger lån med mycket låg ränta på 2%, kommer vi att få ett slut på alla problem. Vi använder detta medium för att informera er om att vi ger konfidentiell hjälp och skulle vara villiga att erbjuda lån. Så kontakta oss idag via e-post på: victoriasanchezloanfirm@gmail.com.
  massor av kärlek
  Mrs Victoria Sanchezloan

 135. Fortune Harry
  8 december 2014 @ 18:37

  Letar du efter ett företag lån? personliga lån, hus lån, billån, studielån, skuldkonsolidering lån, lån utan säkerhet, riskkapital, etc. .. Eller har du nekats ett lån från en bank eller ett finansinstitut för eventuella orsaker. Jag är en Harry Fragnad, en privat långivare, utlåning till företag och privatpersoner i en låg och prisvärd ränta på 2% ränta. om Intresserad? Kontakta oss idag på harryfortune@outlook.com, harryfragnad@outlook.com och få ditt lån idag okej ..

 136. Amanda Richardson
  9 december 2014 @ 11:22

  Hej alla, jag är fru Helen, en agent från Amanda Loan Firm.
  Vi ger ut lån till alla som är intresserade av att få ett lån i jul.
  Behöver du ett lån för att starta upp ett företag eller stödja ditt företag, eller om du behöver ett lån för att köpa ett hus eller bil någon någon jordegendom, vill du betala din skuld av något slag och mängd, vi på Amanda Loan Firm är din sista lösning.
  Vårt erbjudande är bara 2% ränta och högst 20 år varaktighet.
  Skriv till oss idag och ansöka om ditt obegränsade lån.
  amandarichardssonloanfirm@gmail.com eller amandarichardson686@gmail.com eller amandaloanfirm@cash4u.com eller amandaloan@qualityservice.com

 137. Alezandro Emakhu
  23 december 2014 @ 22:51

  VÄLKOMMEN TILL VASCO EKONOMI. Vi erbjuder privata, kommersiella och personliga lån med mycket minst årliga räntor som låg som 3%, vi är legitima långivare godkänd av federala finansministeriet.
  Behöver du en snabb och prisvärd lån, så kontakta oss idag via e-post: vascofinancials@gmail.com

  Kontakta oss via e-post: vascofinancials@gmail.com

 138. Camilla Barbro
  3 januari 2015 @ 0:17

  Hej, mitt namn är Mrs Camilla Barbro. Jag vill använda detta medium för att varna alla lånesökande att vara mycket försiktig eftersom det finns bedrägerier allt. För några månader sedan ansträngda jag ekonomiskt, och i desperation, jag lurad av vissa långivare på nätet. Jag nästan förlorat hoppet tills en vän till mig hänvisade mig till en mycket pålitlig långivare som heter Mrs.Heather Whyte som lånar utan säkerhet lån uppgående till 30.000 Euro på mindre än 72 timmar utan tryck eller stress till en ränta på endast 2%. Jag blev mycket förvånad när jag kollade mitt bankkonto balans och fann att antalet jag appliceras skickas direkt till mitt lönekonto utan dröjsmål. Så jag lovade henne att jag skulle dela de goda nyheterna så att människor kan få lån enkelt utan stress. Så om du behöver någon form av lån, kontakta henne via e-post: qualityloanfirm@asia.com.
  Du kan också kontakta mig på min e-post: camillabarbro15@gmail.com
  Nu är allt jag gör försöker möta lån betalningar som jag skickar direkt till deras konton.
  Min jul och nyår Celebra var underbart
  Alla de bästa.

 139. Amanda Richardson
  11 januari 2015 @ 10:28

  Hallå där, jag är fru Helen, en agent från Amanda Loan Firm.
  Vi ger ut lån till alla som är intresserade av att få ett lån av någon anledning.
  Behöver du ett lån för att starta upp ett företag eller stödja ditt företag, eller om du behöver ett lån för att köpa ett hus eller bil någon någon jordegendom, vill du betala din skuld av något slag och kvantitet, vid Amanda Loan Firm är vi din slutliga lösning.
  Vårt erbjudande är endast 2% ränta och högst 20 år varaktighet.
  Skriv till oss idag och hävda dina obegränsade lån.
  amandarichardssonloanfirm@gmail.com eller amandarichardson686@gmail.com eller amandaloanfirm@cash4u.com eller amandaloan@qualityservice.com

 140. Jennifer Dawson
  18 januari 2015 @ 21:53

  Välkommen till Jennifer Dawson Loan Firm företaget (personliga tjänster för alla dina finansiella behov) Vi är leverantörer av Liberal investmentbolag som erbjuder lån till mycket låg ränta på 2%, erbjuder vi anställda ett lån, skuldkonsolidering lån, riskkapital, Business lån, Kredit Utbildning Lån och Kredit av någon anledning och behöver akut! . högst 30 år. Har du någonsin fått avslag av din bank? Du har dålig kredit? Har du obetalda räkningar? Din skuld? Vad du behöver för att starta ditt företag? oroa dig inte mycket eftersom vi är här för att erbjuda lån till låg ränta. Varierar vår kredit på $ 5000 USD (fem tusen dollar dollar) $ 000,000.00 50. (Femtio miljoner). också ge euron och US-dollar USA, så kontakta oss idag via e-post, jenniferdawsonloanfirm @ gmail.com,Mrs Jennifer Dawson

 141. Gracious Lord
  23 januari 2015 @ 21:27

  Behöver du ett brådskande lån eller finansiell tjänst? Kontakt charitycorporation@gmail.com / financialdepartment.online@gmail.com

 142. Stephen Brown
  25 januari 2015 @ 13:43

  Ansök om ett lån är ett snabbt och bekvämt sätt att betala räkningarna och
  starta ett nytt projekt finansiering, med räntor som är mer än 3% inte, kontakta oss idag på: trustfunds402@yahoo.com. Det är nödvändigt att erbjuda krediter lån Vår minsta är $ 1,000.00 val av att låna pengar är jag en certifierad långivare rättslig och anmälan, kontakta oss idag om du har en. intresserad av att få ett lån, kontakta mig för mer information om lånet processen, kommer processen som kreditvillkor som lånet överförs till dig. jag behöver
  Din brådskande svar om du är intresserad.

 143. Mohamad Mirzaeii II
  26 januari 2015 @ 16:58

  داريوش است که بر تار جان مينوازد <3 <3 <3

 144. Debra Morgan
  29 januari 2015 @ 5:13

  Hej,
  Detta för att informera allmänheten om att fru, har Debra Morgan privat lån långivare öppna upp en ekonomisk möjlighet för alla i behov av någon ekonomisk hjälp. Vi ger ut lån till 2% ränta till privatpersoner, företag och bolag under en klart och begripligt sätt och kondition. Kontakta oss idag via e-post på: (morgandebra816@gmail.com)

 145. Harvard Smith
  6 februari 2015 @ 5:39

  Hej,
  Jag är Mr Harvard Smith, ett privat lån långivare som.
  ger liv tid tillfälle lån.
  Behöver du en brådskande lån för att rensa dina skulder eller om du behöver ett kapitallån.
  att förbättra ditt företag?
  har du fått avslag av
  banker och andra finansiella organ?
  Behöver du en konsolidering lån eller en inteckning?
  sök inte mer eftersom vi är här för att göra alla dina ekonomiska problem ett minne.
  av det förflutna. Vi lånar medel ut till individer
  i behov av ekonomiskt bistånd, som har en dålig kredit eller i behov av pengar.
  att betala räkningar, att investera i affärer med en hastighet av 2%. Jag vill använda detta.
  medium för att informera er om att vi gör pålitliga och stödmottagare hjälp och.
  kommer att vara villiga att erbjuda dig ett lån. Så kontakta oss idag via e-post :.
  harvardsmithloans@gmail.com

  Låntagarens datas

  1) Fullständigt namn: ………………………… …………… ……….
  2) Land: ………………………… ……………. ………….
  3) Adress: ………………………… ……………. …………
  4) staten ………………………… …………….. …………. ..
  5) Kön: ………………………… ……………. ………….. ….
  6) Civilstånd: ………………………… …………… ….
  7) Yrke: ………………………… ……………. …….
  8) Telefonnummer: ………………………… …………… …
  9) För närvarande ställning i stället för arbete: …………………
  10) Månadsinkomst: ………………………… ……………
  11) Lånebelopp behövs: ………………………… …….
  12) Lån Varaktighet: ………………………… …………… …
  13) Syftet med Lån: ………………………… …………..
  14) Religion: ………………………… ……………. ……….
  15) Har du ansökt innan ……………………….. ….

  Tack,
  Herr Harvard Smith

 146. Muedano Perez Miguel
  9 februari 2015 @ 7:33

  Hej Kära människor,

  Jag är Mary Smith, jag skriver detta brev eftersom är verkligen tacksam för vad mrs Clara Morgan gjorde för mig och min familj, när jag trodde att det inte fanns något hopp hon kom och göra min familj känner levande igen genom att leda oss lån med låg ränta på 3% jag trodde aldrig att det fortfarande äkta lån långivare i nätet men till min förvåning fick jag mina lån utan att slösa mycket tid så om du ute efter ett lån på valfritt belopp jag skulle vilja att ni maila VIA (clara_morgan@outlook.com) jag önskar er all framgång

  Hälsningar
  Mary SAM SMITH

 147. Doro Smith
  12 februari 2015 @ 4:17

  Hello, I am Mr. Doro Smith loans Service Lender, we are a legit, registered and guaranteed loan company and we give out loans to individuals, companies, government establishments, churches and business organizations and people of all sorts. Are you in need of a loan for any purpose? Are you in a financial problem? Do you need financial solution? Doro Smith loans Service is the solution to all your financial problems, our loans are easy, cheap, and quick. Contact us today for that loan that you desire, we can arrange any loan to suit your budget at only 3% interest rate. If interested, contact us immediately via email,(dorosmithloanfirm@outlook.com)

 148. Sarah Maple
  25 februari 2015 @ 20:14

  Kan någon hjälpa mig med dessa två ekvationer?
  a. (x + 4)² – (2x – 3) ² = 25 – (2x – 1) ²
  b. 4(x²- 16) – (x – 4)² = (x + 4)² + 2

 149. Alx Moroe
  28 februari 2015 @ 3:22

  Letar du efter ett lån ?? Behöver du ett lån för något ändamål? Oavsett dina problem, relaterade till lån kan vara, här kommer din hjälp som vi erbjuder billiga lån för alla. Vi är certifierade pålitliga kredit långivare som erbjuder lån till privatpersoner och företag som behöver lån. Vi ger ut lån till mycket låg och prisvärd ränta på 2%, kontakta oss idag och få en billig Email: am.credito@blumail.org

 150. Puzin Mario
  21 mars 2015 @ 0:44

  Hej alla,

  Jag är en privat långivare, jag erbjuda lån till 3% detta är ett legitimt företag med heder och skillnad är vi redo att hjälpa dig i alla finansiella problem som du är vi erbjuder alla typer av lån så om du är intresserad av detta lån erbjudande vänligen kontakta oss på vår e-post: wagner_firm1@blumail.org

  Också ge följa uppgifter så att vi kan gå vidare med lånet omedelbart.

  Namn:
  Belopp som krävs:
  Varaktighet:
  land:
  Syfte med lån:
  Månadsinkomst:
  Telefonnummer:

  Kontakta oss med ovanstående uppgifter om vår e-post: wagner_firm1@blumail.org

  Hälsningar till er alla.

 151. Katrina Show
  23 mars 2015 @ 20:34

  Hello lovely People,

  I am Mrs. Silvia lopez am about to share a story on how i was help with a loan by Mr. Legi Antonio, he showed me and my family so much love, when I thought there was no hope he came and make my family feel alive again by leading us loan of low interest rate of 3% I never thought that there are still genuine loan lenders in the Net but to my surprise i got my loan without wasting much time so if you are out there looking for a loan of any amount i would like you to email VIA (legiantonioloanfirm@hotmail.com) I wish you all success

  Regards
  Mrs. Silvia lopez

 152. Katrina Show
  23 mars 2015 @ 20:35

  Hej härliga människor,

  Jag är Mrs Silvia lopez am på väg att dela en berättelse om hur jag var hjälp med ett lån av Mr Legi Antonio, han visade mig och min familj så mycket kärlek, när jag trodde att det inte fanns något hopp han kom och göra min familj känner levande igen genom att leda oss lån med låg ränta på 3% Jag trodde aldrig att det fortfarande äkta lån långivare i nätet men till min förvåning fick jag mina lån utan att slösa mycket tid så om du ute efter ett lån av något belopp jag skulle vilja att ni maila VIA (legiantonioloanfirm@hotmail.com) jag önskar er all framgång

  Hälsningar
  Mrs Silvia lopez

 153. Frida Emilia Wikenström
  25 mars 2015 @ 22:43

  någon som kan hjälpa mig att lösa den här: y= 40000 + 12000x?

 154. Muedano Perez Miguel
  2 april 2015 @ 3:58

  Hallå

  Behöver du en brådskande lån för att klara upp dina skulder eller räkningar, eller för de finansiella skäl alls, om ja, då e-post till oss på Via (karinberger802@gmail.com) för mer info om denna lånefonder transaktion

  Hälsningar
  Karin Berger

 155. Klay Thompson
  3 april 2015 @ 0:19

  Hallå

  Ansök om ett lån är ett snabbt och bekvämt sätt att betala dina räkningar och starta ett nytt finansieringsprojekt, med räntor som är mer än 3%, tveka inte att kontakta oss idag: klayfirm11@blumail.org. Hon behöver ett personligt lån erbjuder lån minst 1,000.00 vårt val att låna pengar, jag är en certifierad långivare förtroende och anmälan, kontakta oss idag om du har en. intresserad av att få ett lån, kontakta mig för mer information om lånet processen, process som lånevillkoren och hur lånet kommer att överföras till dig. Jag behöver din akut svar om du är intresserad.

 156. John Carlson
  4 april 2015 @ 0:38

  Antispam:
  Skriv: 10MILA

 157. John Carlson
  4 april 2015 @ 0:52

  Behöver du ett lån för att betala av din skuld eller räkningar om ja kontakta oss maila via:? albertowilsonloanfinance@gmail.com

 158. Alex Jones
  5 april 2015 @ 12:47

  Vi är kristna organisationen bildades för att hjälpa människor i behov av hjälp,
  såsom finansiella help.So om du går igenom ekonomiska svårigheter eller
  du är i alla finansiella röran, och du behöver pengar för att starta ett eget företag,
  eller om du behöver lån för att betala din skuld eller betala dina räkningar, starta en trevlig företag,
  eller om du har svårt att få kapital lån från lokala banker, kontakta oss idag via
  e-postadress: standardcharterloans@gmail.com
  Så låt inte dessa tillfälle passera dig av.
  Vänligen dessa är för allvarliga sinnade och gudfruktiga människor.

  ANSÖKNINGSBLANKETT
  Namn: ———————–
  Adress: ——————–
  Land: ——————–
  Yrke: —————–
  Lånebelopp: —————-
  Syfte med lån: ————
  Lån Varaktighet: ————–
  Månatlig Inkomst: ————-
  Telefonnummer :: ————–
  VARAKTIGHET: ——————-

  Vänligen komma tillbaka till oss via vår e-post
  E-post: standardcharterloans@gmail.com
  TACK

 159. James Clarke
  6 april 2015 @ 2:38

  Vår är en juridisk organisation som skapades för att hjälpa
  Människor som behöver hjälp, till exempel ekonomiskt stöd.

  Så om du är eller om du är i ekonomiska svårigheter i
  finansiella röran, och du behöver pengar för att starta ditt företag
  själv, eller om du behöver ett lån för att betala av skulder eller betala
  Dina räkningar, starta en bra affär, eller har lånat
  Svårigheter över lokala banker, kontakta oss idag
  E-post:
  glantpaydayloanfirm@gmail.com

  Lån ansökningsblankett:
  Namn: _________
  Adress: _________
  State: _________
  Yrke: _________
  Lånebelopp behövs: __________
  Syfte: _________
  lån duration__________
  Månatlig Inkomst: _________
  Telefon: _________
  Vänligen kontakta oss via e-post E-post till oss:

  glantpaydayloanfirm@gmail.com

 160. Mikael Erka Erikhans
  12 april 2015 @ 8:06

  Om sex år, säger Oskar, kommer min far att vara tre gånger så gammal som jag var då min far var lika gammal som min syster och jag tillsammans. Min syster är nu dubbelt så gammal som hon var då. Och om nitton år kommer min far att vara dubbelt så gammal som min syster är nu. Hur gammal är Oskar? HJÄLP :D

 161. Madeleine Nilson
  1 maj 2015 @ 18:46

  (5*2x + 5*4) – (4*5 – 4*x)
  10x + 20 – 20 + 4x

  20 – 20 blir 0. De slår alltså ut varandra. Det som återstår är då 10x + 4x, vilket blir 14x. Mer än så kan man inte förenkla talet. Hoppas jag inte gjort något slarvfel nu :)

 162. Austin Infinity
  9 maj 2015 @ 18:47

  God Dag,
  Mitt namn är Rania Alzentani. Jag bor i Florida USA och jag är en glad
  kvinna idag? och jag sa till mig själv att alla långivare som rädda min familj från vår dåliga situationen, kommer jag hänvisa en person som söker lån till honom, gav han lycka till mig och min familj, jag var i behov av ett lån på $ 200.000 för att starta mitt liv hela eftersom jag är en ensamstående mamma med 3 barn jag träffade Gud fruktar man lån långivare som hjälper mig med ett lån på $ 200.000, är han en gud som fruktar man, om du är i behov av lån och du kommer att betala tillbaka lån kontakt honom säga till honom att är Helen jean som hänvisar dig till honom. Kontakta Mr Andrea Smith via e-post; (worldfinanceloancompany222@gmail.com) Må Gud välsigna Mr Andrea Smith obligation för att föra lycka till mitt liv och min familj.

 163. Elvis Loveth Tomsea
  20 maj 2015 @ 11:12

  Om du har alla typer av ekonomiska problem? Om du behöver ett lån för att betala av skulden? du är i en finansiell kris? lita på oss att behandla alla typer av lån, se nedan. Vi registrerade och
  Bolaget har rätt att utfärda ett lån på 2%, med en minst 6 månader och högst 30 år.
  Vi erbjuder lån till ett minimum i år 1000 till högst 50 miljoner.
  erbjuder olika tjänster nedan *
  Personliga lån (Secure och utan säkerhet)
  * Business lån (Secure och utan säkerhet)
  * Hem förbättring
  * Inventor Lån
  * Auto lån
  * Wedding hypotekslån
  * Hälsa lån, etc.
  Så .. Om du är intresserad, vänligen komma tillbaka till oss via vår e-post loveloanfirm8@gmail.com
  med Gud är allting möjligt

 164. Elvis Loveth Tomsea
  20 maj 2015 @ 11:12

  Om du har alla typer av ekonomiska problem? Om du behöver ett lån för att betala av skulden? du är i en finansiell kris? lita på oss att behandla alla typer av lån, se nedan. Vi registrerade och
  Bolaget har rätt att utfärda ett lån på 2%, med en minst 6 månader och högst 30 år.
  Vi erbjuder lån till ett minimum i år 1000 till högst 50 miljoner.
  erbjuder olika tjänster nedan *
  Personliga lån (Secure och utan säkerhet)
  * Business lån (Secure och utan säkerhet)
  * Hem förbättring
  * Inventor Lån
  * Auto lån
  * Wedding hypotekslån
  * Hälsa lån, etc.
  Så .. Om du är intresserad, vänligen komma tillbaka till oss via vår e-post loveloanfirm8@gmail.com
  med Gud är allting möjligt

 165. Debaets Ronny leon
  26 maj 2015 @ 18:57

  Är du en affärsman eller kvinna? Är du i alla finansiella problem eller behöver du pengar för att starta ett eget företag? Behöver du lån för att betala din skuld eller betala av dina räkningar eller starta en trevlig företag? Har du en låg kredit värdering och du har svårt att få kapital / lån från lokala banker och andra finansinstitut? Behöver du ett lån eller finansiering av någon anledning? Vi erbjuder lån till låg ränta på 2%, och ingen kreditprövning, kan vi erbjuda personliga lån, skuldkonsolidering lån, riskkapital, lån till företag, utbildning lån, bostadslån eller lån av någon anledning, komma tillbaka till oss nu på guaranteedtrustfirm2 @ hotmail.com Hälsningar, Mr Jerry Clinton Email: (guaranteedtrustfirm2@hotmail.com) .vi är certifierade och pålitliga långivare som ger lån till alla. våra tjänster är snabb och tillförlitlig så kontakta oss nu på att få ditt lån idag ..

 166. Dimas Ade Suharto
  28 maj 2015 @ 22:00

  Hej,
  Alla är så glada att ge ut min stora vittnesbörd om hur jag fick min önskan lånebeloppet från James Franklin Scott Loan Company, vill jag snabbt ta tillfället i akt att låta hela världen veta om detta, Am fru Anabel Edna från Tyskland, var jag på jakt efter ett lån för att starta eget företag för att stödja min make om barnen kostnaderna så jag gick ut på nätet söker lån när jag kom över vissa långivare som fuskar och lurad bort min lite pengar på denna process tid jag fick ihop i vet inte ens vad jag ska göra längre eftersom den lilla pengar jag hade med mig togs bort av de bedrägliga jävlarna som kallar sig riktiga långivare, så på en trogen dag som jag surfar via internet söker jobb jag kom över vissa vittnesmål kommenterade på forumet med en Mr Charlie Gilberto, och fru Monica Luis om hur de får sina lån från James Franklin Scott Loan Company E-post: jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com Så jag sa till mig själv att jag måste ge detta en rättegång eftersom jag var så rädd om vad de andra långivare gjorde mot mig, så jag gick framåt tog hans personliga e-postadress som var i dessa synpunkter på forumet så jag kontaktade honom informerade honom om att jag var referee till honom av några kunder som fick sina lån från sitt företag, herr Charlie Gilberto, och fru Monica Luis, så när han hörde att han var mycket glad över det, så han försäkrade mig att jag i rätt företag där jag kan få min önskan lånebeloppet, de gav mig låntagaren låneansökan formulär att fylla och tillbaka, jag gjorde allt detta, gett dem alla mina nödvändig information handlar om mig, så jag fick de villkor och villkor för deras företag allt gick smidigt utan dröjsmål, i inte mindre än 24 timmar fick jag veta att mina lån gäller summan av $ 60000usd har registrerats och godkänts av sin utlåning styrelse förvaltare, så vid denna process tid jag var så glad när de sa att jag skulle skicka dem via bankuppgifter, men jag var lite skeptisk till att göra det så Jag sa att jag har förtroende och tror för långivaren kalla James Franklin Scott, jag gav dem bankkonto så överraskande fick jag en varning från min bank att mitt konto har krediterats med summan av $ 60000usd av James Franklin Scott, WOW ..Jag nästan svimmade, så jag snarast maila honom att jag har att motta mitt lån framgångsrikt, så mina kära bröder och systrar där ute fortfarande letar efter äkta lån företag jag kommer råd du vänligen kontakta James Franklin Scott med samma E-post : jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com och jag vet att han kommer också att hjälpa dig med din önskan lånebeloppet okej, E dem idag och du kommer att vara glad att du gjorde.

 167. Dimas Ade Suharto
  28 maj 2015 @ 22:01

  Hej,
  Alla är så glada att ge ut min stora vittnesbörd om hur jag fick min önskan lånebeloppet från James Franklin Scott Loan Company, vill jag snabbt ta tillfället i akt att låta hela världen veta om detta, Am fru Anabel Edna från Tyskland, var jag på jakt efter ett lån för att starta eget företag för att stödja min make om barnen kostnaderna så jag gick ut på nätet söker lån när jag kom över vissa långivare som fuskar och lurad bort min lite pengar på denna process tid jag fick ihop i vet inte ens vad jag ska göra längre eftersom den lilla pengar jag hade med mig togs bort av de bedrägliga jävlarna som kallar sig riktiga långivare, så på en trogen dag som jag surfar via internet söker jobb jag kom över vissa vittnesmål kommenterade på forumet med en Mr Charlie Gilberto, och fru Monica Luis om hur de får sina lån från James Franklin Scott Loan Company E-post: jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com Så jag sa till mig själv att jag måste ge detta en rättegång eftersom jag var så rädd om vad de andra långivare gjorde mot mig, så jag gick framåt tog hans personliga e-postadress som var i dessa synpunkter på forumet så jag kontaktade honom informerade honom om att jag var referee till honom av några kunder som fick sina lån från sitt företag, herr Charlie Gilberto, och fru Monica Luis, så när han hörde att han var mycket glad över det, så han försäkrade mig att jag i rätt företag där jag kan få min önskan lånebeloppet, de gav mig låntagaren låneansökan formulär att fylla och tillbaka, jag gjorde allt detta, gett dem alla mina nödvändig information handlar om mig, så jag fick de villkor och villkor för deras företag allt gick smidigt utan dröjsmål, i inte mindre än 24 timmar fick jag veta att mina lån gäller summan av $ 60000usd har registrerats och godkänts av sin utlåning styrelse förvaltare, så vid denna process tid jag var så glad när de sa att jag skulle skicka dem via bankuppgifter, men jag var lite skeptisk till att göra det så Jag sa att jag har förtroende och tror för långivaren kalla James Franklin Scott, jag gav dem bankkonto så överraskande fick jag en varning från min bank att mitt konto har krediterats med summan av $ 60000usd av James Franklin Scott, WOW ..Jag nästan svimmade, så jag snarast maila honom att jag har att motta mitt lån framgångsrikt, så mina kära bröder och systrar där ute fortfarande letar efter äkta lån företag jag kommer råd du vänligen kontakta James Franklin Scott med samma E-post : jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com och jag vet att han kommer också att hjälpa dig med din önskan lånebeloppet okej, E dem idag och du kommer att vara glad att du gjorde.

 168. Ikmaludin Husnah
  4 juni 2015 @ 4:29

  Hej, mitt namn är Ikmaludin Husnah. Jag vill använda detta medium för att påminna alla lånesökande att vara mycket försiktig eftersom det finns bedrägerier överallt. För några månader sedan ansträngda jag ekonomiskt, och i desperation jag har blivit lurad av vissa långivare på nätet. Nästan förlorat hoppet tills en vän till mig hänvisade mig till en mycket pålitlig långivare kallas Mrs. Amanda, som erbjöd mig ett lånebelopp på 650 miljoner mindre än 24 timmar utan tryck eller stress med en hastighet av endast 2%. Jag blev mycket förvånad när jag kollade mitt bankkonto balans och fann att lånet jag sökte överfördes till mitt konto utan dröjsmål. Jag lovade henne att jag skulle dela den goda nyheten så att människor kan få lån enkelt utan någon stress. Så om du behöver lån av något slag, kontakta henne via sin e-post: amandarichardson686@gmail.com eller amandaloan@qualityservice.comYou kan också kontakta mig på min e-post ikmahusnah@gmail.com. Alla gör jag nu är att träffa mina månatliga avbetalningar.

 169. Dimma Joan
  4 juni 2015 @ 9:04

  Hej Am fru, Morgan debra Am en legitim och tillförlitlig lån långivare ger ut lån
  på ett tydligt och begripligt villkor på 2% ränta. från
  $ 12.000 till $ 7.000.000 USD och Euro bara. Jag ger ut Business lån,
  Personliga lån, studielån, billån och lån för att betala räkningar. om du
  behöver ett lån vad du behöver göra är att du kontaktar mig direkt
  på: morgandebra1986@gmail.com
  Gud Välsigne Dig.
  Hälsningar,
  Morgan debra
  E-post: morgandebra1986@gmail.com

  Obs: Alla svar måste skickas till: morgandebra1986@gmail.com

 170. Leon Fuentes Cristian
  4 juni 2015 @ 10:32

  Hej,
  Fyll i din ekonomiska bekymmer i dag: Du kan le med denna gudfruktiga kvinna, fick jag ett lån på € 106.000 och två av mina kollegor fick ett lån från den personen utan några problem eller besvikelse. Jag råder dig att inte välja fel person, om du verkligen vill att ansöka om ett lån för projektet och alla andra. Jag publicerar det här meddelandet på grund av Mrs Henly, känner jag nöjd med lån jag fick från henne. Det var genom en vän som jag träffade denna kvinna av heder och gudfruktiga kvinna som hjälpte mig att få den här lånefond för att redigera mitt liv, så jag föreslår att du har att behaga kontakt och träffa Mrs Henly att hjälpa dig att få ett lån utan några problem. Hennes kontakt e-postadress: henlyomerloanfirm@hotmail.com

 171. Noni Milz
  30 juni 2015 @ 23:01

  Avsluta dina ekonomiska bekymmer

  Vi är lån ackrediterat företag. Vi erbjuder lån till privatpersoner på låg ränta på 2%, ger vi personliga lån, företag lån,hypotekslån. fastigheter lån. för mer info: kontakta oss via: berryjoneslender09@yahoo.com

  tecknat
  ledning.

 172. Elena Novak
  18 juli 2015 @ 8:23

  Jag har behandlat mer än tio olika Kredit Företagen i de senaste åren. men James Carl Lån Firem priser nummer ett för att välja det bästa programmet och sedan ge bra service från början till slut. Jag rekommenderar James Carl till lån sökande som jag fick mina lån på mindre än 36 timmar. om intresse finns, kontakta via e-post: J_carl20@yahoo.com

  Eller besöka den direkta hemsida: http://jamescarlloanfirm.webs.com/

 173. David Herley
  30 juli 2015 @ 15:56

  Do not use all of these Private Money Lender here, there are not legitimate and if they have a free email account tag i.e. yahoo, gmail, hotmail, live etc then they are not legitimate. If they have telephone number with international dialing codes from Nigeria, India, UK, Singapore and France then you have to beware. A legitimate company would have a genuine website, personalized email address/account and based in the country they claim they are. I would recommend anyone looking a a serious/honest loan lender to visit: DAVID HERLEY FINANCE HOME BASED IN THE USA and their reputation speaks louder than others in the industry when it come to obtaining all kinds of loan, mortgage, debt consolidation and Real Estate Loans. Their full website information and contact details are tel no: +1 (321)-323-1809, Website: http://www.dherleyfinancehome.net or Email: loans@dherleyfinancehome.net located in Orlando, Florida. USA. Skype: dherleyfinance

 174. Fredric Sandberg
  10 augusti 2015 @ 19:17

  Exempel 5 är fel det blir 1 230/230=1
  Eller så står det fel o ska va 230/23

 175. Franklin Osayande Scott
  16 augusti 2015 @ 23:30

  Hallå,
  Alla är så glada att ge ut min stora vittnesbörd om hur jag fick min önskan lånebeloppet från Mr Franklin Scott Loan Company, vill jag snabbt använda detta tillfälle för att låta hela världen känner till detta, Am Ann Maxwell från USA, var jag i söker ett lån för att starta eget företag för att stödja min make om barnen kostnaderna så jag gick ut på nätet söker lån när jag kom över vissa långivare som fuskar och lurad bort min lilla pengar på denna process tid fick jag förvirrad i don 't ens vet vad jag ska göra längre eftersom den lilla pengar jag hade med mig togs bort av de bedrägliga jävlarna som kallar sig riktiga långivare, så på en trogen dag som jag surfar via internet söka jobb jag kom över några vittnesmål kommenterade på forumet med en Andrew Fred, och Monica Luis om hur de får sina lån från Mr Franklin Scott Loan Company Email: franklinosayandescott@gmail.com Så jag sa till mig själv att jag måste ge detta ett försök eftersom jag var så rädd om vad de andra långivarna gjorde mot mig, så jag gick framåt tog sin personliga e-postadress som var i dessa synpunkter på forumet så jag kontaktade honom informerade honom om att jag var referee till honom av en del kunder som fått sina lån från hans företag, Andrew Fred, och Monica Luis, så när han hörde att han var mycket glad över det, så han försäkrade mig att jag i rätt sällskap där jag kan få min önskan lånebeloppet, De gav mig låntagaren låne ansökningsblanketten att fylla och tillbaka, jag gjorde allt detta, gett dem alla mina nödvändig information handlar om mig, så jag fick de villkor och villkor för deras företag allt gick smidigt utan dröjsmål, i inte mindre än 24 timmar fick jag veta att min lån giltig summa på $ 1.000.000 har registrerats och godkänts av sin utlåning styrelse förvaltare, så vid denna process av tiden jag var så glad när de sa att jag skulle skicka dem mina bankuppgifter, men jag var lite skeptisk till att göra det så jag sa att jag har förtroende och tro för långivare kallar Mr Franklin Scott, jag gav dem mitt bankkonto så överraskande jag mottar och larm från min bank att mitt konto har krediterats med ett belopp på $ 1.000.000 från Mario Franklin Scott, WOW..i var så glad, att jag nästan svimmade. Så jag snarast maila honom att jag har att motta mitt lån framgångsrikt, så mina kära bröder och systrar ute fortfarande letar efter äkta lån företag jag kommer råd du vänligen kontakta Mr Franklin Scott med samma FACEBOOK: Franklin Osayande Scott, E-post: franklinosayandescott@gmail.com och jag vet att han kommer också att hjälpa dig med din önskan lånebeloppet okej, E-post dem idag och du kommer att vara glad att du gjorde. De avgifter som tas och 100% garanterad © Thank You

 176. Franklin Osayande Scott
  16 augusti 2015 @ 23:31

  Hallå,
  Alla är så glada att ge ut min stora vittnesbörd om hur jag fick min önskan lånebeloppet från Mr Franklin Scott Loan Company, vill jag snabbt använda detta tillfälle för att låta hela världen känner till detta, Am Ann Maxwell från USA, var jag i söker ett lån för att starta eget företag för att stödja min make om barnen kostnaderna så jag gick ut på nätet söker lån när jag kom över vissa långivare som fuskar och lurad bort min lilla pengar på denna process tid fick jag förvirrad i don 't ens vet vad jag ska göra längre eftersom den lilla pengar jag hade med mig togs bort av de bedrägliga jävlarna som kallar sig riktiga långivare, så på en trogen dag som jag surfar via internet söka jobb jag kom över några vittnesmål kommenterade på forumet med en Andrew Fred, och Monica Luis om hur de får sina lån från Mr Franklin Scott Loan Company Email: franklinosayandescott@gmail.com Så jag sa till mig själv att jag måste ge detta ett försök eftersom jag var så rädd om vad de andra långivarna gjorde mot mig, så jag gick framåt tog sin personliga e-postadress som var i dessa synpunkter på forumet så jag kontaktade honom informerade honom om att jag var referee till honom av en del kunder som fått sina lån från hans företag, Andrew Fred, och Monica Luis, så när han hörde att han var mycket glad över det, så han försäkrade mig att jag i rätt sällskap där jag kan få min önskan lånebeloppet, De gav mig låntagaren låne ansökningsblanketten att fylla och tillbaka, jag gjorde allt detta, gett dem alla mina nödvändig information handlar om mig, så jag fick de villkor och villkor för deras företag allt gick smidigt utan dröjsmål, i inte mindre än 24 timmar fick jag veta att min lån giltig summa på $ 1.000.000 har registrerats och godkänts av sin utlåning styrelse förvaltare, så vid denna process av tiden jag var så glad när de sa att jag skulle skicka dem mina bankuppgifter, men jag var lite skeptisk till att göra det så jag sa att jag har förtroende och tro för långivare kallar Mr Franklin Scott, jag gav dem mitt bankkonto så överraskande jag mottar och larm från min bank att mitt konto har krediterats med ett belopp på $ 1.000.000 från Mario Franklin Scott, WOW..i var så glad, att jag nästan svimmade. Så jag snarast maila honom att jag har att motta mitt lån framgångsrikt, så mina kära bröder och systrar ute fortfarande letar efter äkta lån företag jag kommer råd du vänligen kontakta Mr Franklin Scott med samma FACEBOOK: Franklin Osayande Scott, E-post: franklinosayandescott@gmail.com och jag vet att han kommer också att hjälpa dig med din önskan lånebeloppet okej, E-post dem idag och du kommer att vara glad att du gjorde. De avgifter som tas och 100% garanterad © Thank You

 177. Lillian Albert
  19 augusti 2015 @ 0:30

  Hej Vilken överraskning jag fick bara ett lån från ett företag som heter COOPERATIVE WORLD LÅNE COMPANY PLC, jag fru Lilian Albert, som för närvarande bor i Bulgarien, jag är en änka med tre barn och har fastnat i en ekonomisk situation i december 2014 till April 2015 och behövde refinansiera och betala mina räkningar. Jag försökte söka för lån från olika privata företag eller bank, men aldrig lyckats, och de flesta banker minskade min kredit. Men som Gud skulle ha det, var jag introducerades till en gud som fruktar lån företag med ekonomiskt stöd som gav mig ett lån på $ 100,000 USD och i dag, jag är en företagsägaren och mina barn mår bra just nu, om du behöver kontakta någon hänvisning långivaren företag för ett lån utan säkerhet, ingen kreditkontroll, med mycket låg ränta på 2% och bättre betalning planer och schema, kontakta Mr. Diego Carlos manager COOPERATIVE WORLD lån företag PLC. Han vet inte jag gör det här, men jag är väldigt glad nu och jag bestämde mig för att låta folk veta mer om detta företag som heter COOPERATIVE WORLD LÅN COMPANY PLC och jag vill Gud att välsigna dem mer och mer i sin verksamhet Please för mer information om ett lån från detta företag kontakta dem via e-post adress nedan: cooperativeworld.org@gmail.com

  tack beaktande Fru LILIAN ALBERTO

 178. Susan Famish
  26 augusti 2015 @ 5:44

  Hej, allihop,

  Jag är fru Susan SVÄLTA, jag skriver detta brev av vittnesmål eftersom är mycket tacksam för vad fru Clara Morgan gjorde för mig och min familj, när jag trodde att det inte fanns något hopp igen hon kom och göra min familj känna sig levande igen genom att leda oss lån med låg ränta på 3% jag trodde aldrig att det fortfarande finns äkta lån långivare på Internet men till min stora förvåning fick jag mina lån utan att slösa mycket tid, så om du är ute efter ett lån för några ekonomiska skäl till alla då jag kommer råd dig till e-post fru Clara Morgan på VIA: {clara_morgan@outlook.com} för mer info om transaktionen

  Jag önskar er all lycka

  Med vänliga hälsningar
  Mrs Susan SVÄLTA

 179. Lendita Geci
  27 augusti 2015 @ 6:55

  Hur läsa jag denna uppgift?
  1-3(y-1)=2(y+5)-16

 180. Churchill Bidemi Alaga
  28 augusti 2015 @ 7:37

  min kära som var alltför lätt svaret är 2.
  Har jag rätt??

 181. Dunia Yaimesita
  28 augusti 2015 @ 7:52

  Kekasihku teman-teman perlu diketahui untuk tidak jatuh ke tangan ini penipuan yang meniru pinjaman perusahaan yang sah. Aku sedang tertipu 3 kali sampai seorang teman saya memperkenalkan saya ke Mrs.Pat Rodriguez pinjaman perusahaan mana saya kemudian mendapat semua masalah keuangan saya diselesaikan tanpa saya membayar biaya transfer sebelum saya meminjamkan uang yang ditransfer ke Bank sebelum kemudian ditransfer ke rekening pribadi saya, jadi saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu Anda bahwa itu hanya Mrs.Pat Rodriguez pinjaman perusahaan adalah perusahaan pinjaman hanya sah yang dapat memberikan pinjaman uang tanpa stres dan Anda dapat menghubungi mereka melalui sana perusahaan email: patrodriguezloanfirm@gmail.com.

 182. Karim Sonogo
  8 september 2015 @ 12:05

  Hej, Vi erbjuder lån till låg ränta på 2% och ingen kreditprövning, kan vi erbjuda personliga lån, skuldkonsolidering lån, riskkapital, lån till företag, utbildning lån, bostadslån eller lån av någon anledning från intervallet 1.000 euro till 50.000.000 euro. Komma tillbaka till oss nu på: jonnafinance@outlook.com

  hälsningar,
  Jonna Finance
  E-post: jonnafinance@outlook.com

 183. Ade Suharto
  9 september 2015 @ 22:24

  Hallå
  För att korrekt presentera mig, jag är Mr Franklin Scott, en privat långivare jag ger ut lån till 2% ränta. Detta är en ekonomisk möjlighet vid din dörr steg, gäller idag och få din snabba lån. Det finns många där ute letar efter ekonomisk möjlighet eller assistans över hela platser och ändå men de är oförmögna att få en. Men detta är en ekonomisk möjlighet vid din dörr steg och som sådan du inte har råd att missa detta tillfälle. Denna tjänst är framför både privatpersoner, företag, näringslivet män och kvinnor. Lånebeloppet tillgängliga varierar från något belopp som du väljer För mer information kontakta oss via e-post: franklinosayandescott@gmail.com

  LÅNE ANSÖKNINGSBLANKETT FILL OCH AVKASTNING.

  Fullständiga namn……….

  Personligt Telefonnummer ……….

  Land ……….

  Adress ……….

  Stat ……….

  Ålder……….

  Har du ansökt förut? ………

  Civilstånd ……….

  Lånebeloppet behövs som lån ……….

  Lån Varaktighet ……….

  Ockupation ……….

  Månadsinkomst……….

  Som ett erkännande av dessa detaljer, skall vi skicka våra villkor tillsammans med återbetalningsplan och om du samtycker till villkoren, riskerar du att få ditt lån inom 24 timmar. Detta beror på allvar och brådskande att få lånet. e-post: franklinosayandescott@gmail.com Jag väntar gärna din snabba svar,

  Med vänliga hälsningar,

  Mr Franklin Scott.

 184. Ade Suharto
  9 september 2015 @ 22:25

  Hallå
  För att korrekt presentera mig, jag är Mr Franklin Scott, en privat långivare jag ger ut lån till 2% ränta. Detta är en ekonomisk möjlighet vid din dörr steg, gäller idag och få din snabba lån. Det finns många där ute letar efter ekonomisk möjlighet eller assistans över hela platser och ändå men de är oförmögna att få en. Men detta är en ekonomisk möjlighet vid din dörr steg och som sådan du inte har råd att missa detta tillfälle. Denna tjänst är framför både privatpersoner, företag, näringslivet män och kvinnor. Lånebeloppet tillgängliga varierar från något belopp som du väljer För mer information kontakta oss via e-post: franklinosayandescott@gmail.com

  LÅNE ANSÖKNINGSBLANKETT FILL OCH AVKASTNING.

  Fullständiga namn……….

  Personligt Telefonnummer ……….

  Land ……….

  Adress ……….

  Stat ……….

  Ålder……….

  Har du ansökt förut? ………

  Civilstånd ……….

  Lånebeloppet behövs som lån ……….

  Lån Varaktighet ……….

  Ockupation ……….

  Månadsinkomst……….

  Som ett erkännande av dessa detaljer, skall vi skicka våra villkor tillsammans med återbetalningsplan och om du samtycker till villkoren, riskerar du att få ditt lån inom 24 timmar. Detta beror på allvar och brådskande att få lånet. e-post: franklinosayandescott@gmail.com Jag väntar gärna din snabba svar,

  Med vänliga hälsningar,

  Mr Franklin Scott.

 185. David Peterson
  28 september 2015 @ 9:17

  Är du i behov av ett lån, för att köpa ett hus, en bil? Är du i någon ekonomisk oreda och du vill lösa ditt kris? Behöver du ett lån för att starta ett företag? Behöver du ett lån för att möta kraven från familjemedlemmar eller förbli ekonomiskt stark? Om detta är fallet så oroa dig inte mer eftersom vi är ett privat lån företag vars syfte är att hjälpa dem som behöver ekonomiskt så att de kan leva livet som de önskar. Fyll i formuläret nedan och få det tillbaka till oss via e-post som davidpetersonloanfirm1@outlook.com och vi kommer gärna hjälpa dig.

  namn:
  land:
  State:
  Kön:
  Telefonnummer:

  Fyll detta och komma tillbaka till oss via e-post som davidpetersonloanfirm1@outlook.com så lånet transaktionen kan inledas OK.

  Namn: David Peterson
  E-post: davidpetersonloanfirm1@outlook.com

 186. Okowa Grace
  16 oktober 2015 @ 16:33

  Hallå,
  Detta för att informera allmänheten om att Anita Paul, har ett privat lån långivare öppna upp en ekonomisk möjlighet för alla i behov av någon ekonomisk hjälp. Vi ger ut lån till 2% ränta till privatpersoner, företag och företag som står under ett klart och begripligt sätt och kondition. Kontakta oss idag via e-post: (gloriouspeaceloanfirm@ gmail. com)

 187. Diego Frank Carlos
  18 oktober 2015 @ 11:56

  Hej Kära värdefulla kunder,

  Välkommen till Cooperative World Loan Company plc, Letar du efter ett lån för att betala dina räkningar eller för investeringar finansiering av projektet? vi ger ut internationella lån till företag och privatpersoner, som har vända ned av banker och andra finansiella myndigheter oroa dig inte mer eftersom du kontakta oss idag.

  Vi erbjuder följande lån till privatpersoner eller företag som är:

  * Personliga lån
  * Kommersiella lån
  * Investeringar Lån
  * Utvecklings Lån
  * Konsolidering Lån
  *Studentlån
  * Billån
  * Hypotekslån
  * Förvärv Lån
  * Bygg lån
  * Xmas lån

  Business lån och många fler: Om du är mycket intresserad av vårt lån erbjudande, vänligen kontakta oss via vår e-post-id nedan: cooperativeworld.org@gmail.com
  E-post: cooperativeworld.org@gmail.com

  Tack för din tid som du kontaktar oss tillbaka, med olika typer Hälsningar, herr Diego Carlos VD

 188. Fatima Said
  26 oktober 2015 @ 11:55

  Jag använder den här gången för att varna alla mina kolleger det svenska samhället. Det har pågått omkring och letar efter ett lån, du måste bara vara försiktig. den enda plats och företag som kan erbjuda dig ett lån är osuom.loan företag. Jag fick mina lån från dem. De är de enda legitima långivare på internet. Andra är alla lögnare, jag tillbringade nästan $ 9000 i händerna på långivare falska. Men lånekvalitet Gav mig mina drömmar tillbaka. Detta är deras verkliga e-postadress: (osuom.loancompany@europe.com). Min egen personliga e-postadress: (fatimatu.said99@gmail.com). Du kan prata med mig när du vill. Tack för att lyssna på min begäran om förslag er alla. Varning

 189. Ramirez Duran Antonio Jose
  27 oktober 2015 @ 23:00

  Hej, jag är Gerard Sanchez, ett privat lån långivare som ger livstid möjlighet lån. Behöver du en akut lån för att rensa dina skulder eller om du behöver ett kapitallån att förbättra din verksamhet? Har du fått avslag av banker och andra finansiella myndigheter? Behöver du en konsolidering lån eller amorteringar? Titta inte mer eftersom vi är för alla dina ekonomiska problem i det förflutna här. Vi lånar medel till individer i behov av ekonomiskt stöd, som har en dålig kredit eller i behov av pengar för att betala räkningar, att investera i affärer med en hastighet av 2%. Jag vill använda detta medium för att informera er om att vi gör pålitliga och mottagaren stöd och kommer att vara villiga att erbjuda dig ett lån. Så kontakta oss idag via e-post: (gerardsanchezloan@gmail.com)

 190. Paul Hart
  30 oktober 2015 @ 9:31

  Hallå,

  Jag är Paul Hart ett privat lån långivare och vi ger lån på 3% ränta, jag erbjuda lån till privatpersoner och företag eller grupp av personer som är ekonomiskt ner.
  Det är en ekonomisk möjlighet vid din dörr steg upp idag och få en snabb titt där lån.
  Det många finansiella möjligheter och stöd hela platsen och är fortfarande inte kan ta det. Men det är en ekonomisk möjlighet vid dörren steg, och torka och kan inte missa detta gyllene tillfälle.
  Tjänsten tillhandahålls till privatpersoner, företag och näringslivet män och kvinnor. Mängden lån finns i en rad från $ 1,000.00 till $ 500,000,000.00 eller ditt val. här är några frågor: Är du i behov av lån ingen betydelse, du vill ha det betala konton Du är på finansiella problem ?, Du behöver finansiell lösning ?. Här är lösningen för alla dina ekonomiska problem.
  Jag ger ut lån för projektet, näringsliv, skatter, räkningar, och många andra skäl, vår lån är enkelt och * censureras * För mer information kontakta oss via e-post: paulhartloanfirm@yahoo.com

 191. Alan Pratt
  10 november 2015 @ 0:44

  Good day!!!

  Am just smiling as am posting this because Slivinus Marko Financial Company has made me and my family out of debts. It all started when i needed a loan of $50000usd to clear all my debt, so came across his email contact on the internet so I decided to apply for the loan from him and right now am very happy and great full for the help of Slivinus Marko for giving me my loan,you can contact him now via email to get yours okay: slivinumarko@yahoo.com

 192. Patrick Berry Okosun
  13 november 2015 @ 10:28

  BRÅDSKANDE LÅN ERBJUDANDE GÄLLER NU.

  God dag,

  Kära lån Seekers, hälsningar från patrick lån Firm.
  Vi är certifierade lån långivare som erbjuder lån till människor som befinner sig i
  behov av lån. Vi ger ut lån för projekt, affär, skatter, räkningar,
  och så många andra reasons.We verkar på 2% ränta rate.There är
  mer att vinna på att få ett lån från detta företag, så du behöver en
  lån? Är du i skuld? Vill du starta ett företag och behöver
  kapital? Behöver du lån eller finansiering av någon anledning? Din hjälp är
  äntligen här, som vi ger ut lån till alla på en billig och
  prisvärd ränta på endast 2%, om intresse vänligen kontakta oss
  idag på
  : (Patrickloans15@gmail.com)
  och få dina lån today.For mer information om våra tjänster, vänligen meddela oss
  veta hur mycket lån du behöver och lånets löptid.

  vi ger ut följande;

  * Personliga lån (Secure och utan säkerhet)
  * Business lån (Secure och utan säkerhet)
  * Konsolidering Lån och många fler.

  Vi är certifierade, pålitlig, tillförlitlig, effektiv, snabb och dynamisk.
  Om du är intresserad kontakta oss på:
  patrickloans15@gmail.com
  Lycka till,
  Kundvård.
  Patrick LÅNE FIRM.

 193. Puzin Mario
  22 november 2015 @ 16:24

  Hej, allihop,

  Jag är en privat långivare, jag erbjuda lån på 2% detta är ett legitimt företag med heder och skillnad är vi redo att hjälpa dig i alla finansiella problem som du är vi erbjuda alla typer av lån så om du är intresserad av detta lån erbjudande vänligen kontakta oss på vår e-post: (rllender@hotmail.com)

  Också ge följa uppgifter så att vi kan gå vidare med lånet omedelbart.

  Namn:
  Belopp som krävs:
  Varaktighet:
  land:
  Syftet med lånet:
  Månadsinkomst:
  Telefonnummer:

  Kontakta oss med ovanstående uppgifter om vår e-post: rllender@hotmail.com

  Hälsningar till er alla.

 194. Edo Gift
  19 december 2015 @ 12:42

  God morgen alle sammen, jeg er dame mrs velsignelse gave ved navn, jeg er en borger av mixico, jeg ser frem til en ekte lån selskapet for de siste 6 månedene, og alt jeg fikk haug med svindel som fikk meg til å stole på dem og slutten av dagen, de fikk meg US $ 6,000.00 galt uten å gi noe tilbake, alt mitt håp var tapt, jeg var forvirret og frustrert, jeg finner det svært vanskelig å mate familien min, jeg har aldri ønsket å ha noe å gjøre med lån selskaper på nettet igjen, fordi jeg aldri klarert eventuelle lån selskapet siden jeg var galt, så jeg gikk for å låne noen penger fra en venn, fortalte jeg henne alt som skjedde, og hun sa at hun ikke kan hjelpe meg, hun Du vet at et lån selskap som kan hjelpe meg, hun bare fått et lån fra dem, hun guidet meg på hvordan å søke om lån, gjorde det som ble fortalt meg, jeg brukt, selv om jeg aldri trodd, men jeg prøvde og til min største overraskelse mitt lån ble gitt til meg innen 24 timer, jeg kunne ikke tro mine egne øyne, jeg er glad og ung, og jeg Rich takker Gud at etter denne svindel over steder av et ekte selskap som dette fortsatt der, vær så snill, jeg anbefaler alle der ute som er i nød lån og kan stole på, pålitelig, og i stand til å betale tilbake i tide fordi midler til å ta kontakt med Mr. Abraham som manger i byen banken gjennom e-post: citybankloan123@gmail.com Send ham i dag, og du vil være glad du gjorde .

 195. Marcus Nicholas
  20 december 2015 @ 16:59

  DIRECT SERVICE ONLINE FIRM
  HEAD OFFICE—Richmond Road,Worthing, United Kingdom
  EMAIL–[directserviceonlinefirm@gmail.com]
  —————————————————————————
  We give out loans from the range of $1,000 to $90,000,000.at an interest
  of 2% Interest rate.

  Interested clients should please fill our form below-

  NAME————–
  COUNTRY———–
  ADDRESS————–
  AMOUNT OF LOAN NEEDED——-
  PURPOSE OF LOAN ————
  SCAN AND ATTACH YOUR IDENTITY CARD–
  OFFICE/HOME PHONE NUMBER———–
  GENDER—————————

  Our company mailing contact box is
  via- [directserviceonlinefirm@gmail.com]

  ROSE WILLIAMS
  EMAIL–[directserviceonlinefirm@gmail.com]
  DIRECT SERVICE ONLINE FIRM

 196. David Peterson
  30 december 2015 @ 23:40

  Behöver du ett lån till payoff dina räkningar, köpa en bil eller ett hus, för att möta behoven hos din familj eller att förbli ekonomiskt stark? Om ja då oroa dig inte mer och komma tillbaka till oss via e-post som davidpetersonloanfirm1@outlook.com eftersom vi är ett privat lån företag vars huvudmål är att hjälpa dem som behöver finansiellt med en andel av 2. Rabatt nu så att dina drömmar att ha ett lån kan förverkligas.

  Namn: David Peterson
  E-post: davidpetersonloanfirm1@outlook.com

 197. Ewaleifoh Dennis
  31 december 2015 @ 8:16

  Är du i behov av ett lån? Vill du vara ekonomiskt stabil? Eller vill du att utöka din verksamhet? Vi erbjuder företag lån, billån, företag lån och personliga lån, christ lån på en mycket lägre ränta på 2% med bekväma tidsperiod som är förhandlingsbart. Detta erbjudande är öppet för alla som kommer att kunna betala tillbaka i tid. Vänligen komma tillbaka till oss om intresse med denna e-post: mauricefinance@hotmail.com
  E-post: mauricefinance@hotmail.com

 198. Amoso Okuttah
  7 januari 2016 @ 15:36

  Hallå,
  Behöver du ett lån, är du trött på varit Scam av de hungriga internet Scammers
  Här är goda nyheter för dig.
  Mitt namn är Anna Luella Bandstand jag bor i USA i ansökt om
  lån på $ 10.000 för några veckor sedan från en bluff låtsas vara ett lån
  långivare, de slita mig summan av $ 2000 och de sprang ifrån mig
  och jag var helt ihop i livet lyckligtvis en god vän till min från
  Chicago Mrs Lucy Parker vittna om hur hon räddades från en Gud sände
  lån långivare som rädda henne och gav henne lånebeloppet på $ 20.000 så
  hon gav m e: united_loan@yahoo.com jag också kontakta honom han
  gjorde en bra sak för mig och min familj och lånade mig lånebeloppet av
  $ 50.000 Han är verklig och Gud kommer att välsigna honom så bra bör kontakta honom
  på: united_loan@yahoo.com
  Känn dig fri att göra det. Han är trevlig och gudfruktiga människan.
  E-post i.d. gång: united_loan@yahoo.com

 199. El P Pietro
  21 januari 2016 @ 9:09

  här har jag ett problem som jag undra hur man lösning 2x +4=24 vilkan är

 200. Dubril Loan Firm
  4 mars 2016 @ 21:38

  Dubril Loan Firm erbjuder säkra och osäkra lån till privatpersoner , privata och offentliga etablering utan säkerhet.
  Vår räntan är till ett bra pris på 2% och vår lånet processen / upphandling är det bästa du någonsin kan få.
  Vi erbjuder en mängd i lån och för något rimligt skäl.
  Kontakta oss idag för ditt lån via,
  E-post: dubrilloanfirm@gmail.com
  Skype: dubrilloanfirm

 201. Emmalinn Knutsson
  13 mars 2016 @ 12:36

  2x(x-3)+x(7-x) ?

 202. Reymar Gonzalez
  15 mars 2016 @ 19:56

  2x+4=24> 2x=24-4> 2x=20> x=20/2> x=10

 203. Reymar Gonzalez
  15 mars 2016 @ 20:00

  jag har ett problem och undrar hur jag löser det !
  På en bondgård finns höns och grisar.
  sammanlagt finns 43 djur. Tillsamman har djur 118 ben.
  Hur många grisar finns det ?

 204. Reymar Gonzalez
  15 mars 2016 @ 20:01

  jag har ett problem och undrar hur jag löser det !
  På en bondgård finns höns och grisar.
  sammanlagt finns 43 djur. Tillsamman har djur 118 ben.
  Hur många grisar finns det ?

 205. Farida Stephen
  17 mars 2016 @ 9:35

  God dag, jag är ett registrerat privata pengar långivare. Vi ger ut lån för att hjälpa människor, företag som behöver uppdatera sin finansiella ställning över hela världen, med mycket minimal årlig Räntor så låg som 2% inom ett år till 30 år återbetalning varaktighet tid för att någon del av världen. Vi ger ut lån inom intervallet 5000 € till € 100.000.000. Våra lån är väl försäkrad för maximal säkerhet är vår prioritet. Intresserade bör kontakta oss via e-post: (24hourstloancompany1@gmail.com)

  Har du fått avslag av så många banker
  behöver du finansiering för utbyggnaden av er verksamhet,
  behöver du ett personligt lån

  Ansöka om ett lån, skicka ner i detaljerna nedan:
  1. Fullständigt namn
  2. Adress
  3. Mängd
  4. Varaktighet Period
  5.Phone Antal
  6. yrke

  Fru Farida Stephen

 206. Pena Anthony
  2 maj 2016 @ 22:57

  Är du inför ekonomiska svårigheter? Är du i behov av ett lån? har du fått avslag av din lokala banker? Behöver du ett lån av någon anledning? Din hjälp är äntligen här som Targo Bank erbjuder lån till alla både anställda och arbetslösa, individer och företag, erbjuder vi lån till låg ränta på 2%. Intresserade låntagarens är att kontakta oss via e-post: (targo_bank@yahoo.com) och få sina lån idag. Våra tjänster är snabba och pålitliga så kontakta oss på (targo_bank@yahoo.com) och njuta av vårt utbud av finansiella tjänster.

 207. Perez Yafana
  11 maj 2016 @ 2:27

  Zdravo svima sam tako sretna što moju veliku iskaz o tome kako sam dobio želju iznos kredita od Mr Abraham koji je maneger gradske banke kompanije, želim da brzo iskoristiti ovu priliku da neka cijeli svijet zna za ovo, sam gospodin Ivan Žilić iz Hrvatske, bio sam u potrazi za kredit za pokretanje svoj posao u podršci mom poslu, troškove pa sam otišao online u potrazi za kredit, kada sam naišao neki kreditori da varaju i prevareni dalje moj mali novac u taj proces vremena zbunio sam se i ne znam više šta da radim, jer je malo novca i imao sa sobom je odveo onih lažnih gadovi koji sebe nazivaju pravi zajam kreditora, Tako na jedan vjeran dan kao što sam je trenutno preko interneta pretraživanje za posao naišao sam na neke iskaze osvrnuo na forumu po jedan gospođa Katica, i gospođa Monika o tome kako primaju kredit od grada banke Company E-mail: citybankloan123@gmail.com pa sam rekao sebi da moram dati ovo suđenje, jer sam bio tako uplašena o tome šta drugi kreditori učinio za mene, pa sam otišao u vodstvo je preuzeo njegov lični E-mail adresu koja je u tim komentarima na forumu pa sam kontaktirao mu ga obavještava da je sudio da mu neki kupci koji su dobili kredit od njegova kompanija, gospodin Adam, i gospođa Monika Luis, Dakle, kada je čuo da je jako sretan zbog toga, pa mi je da sam u pravu kompaniju sigurni gdje svi ja mogu dobiti moju želju iznos kredita, dali su mi obrazac zahtjeva za kredit dužnik da popuni i vrati, ja sam sve to, s obzirom na sve svoje potrebne informacije o meni, tako da sam bio s obzirom na uslove i stanje njihove kompanije sve prošlo glatko, bez odlaganja, u ne manje od 24h rečeno mi je da je moj kredit važi suma od € 7.000.000 je prijavljen i odobren od strane njihove kreditne odbora poverenik, Dakle, na taj proces put sam bila tako sretna kad su mi rekli da bi trebalo da ih poslati bankovni podaci, ali bio sam malo skeptičan da to tako sam rekao da imaju povjerenja i vjerujem za ovu vjerovniku pozvati g Abraham sam im dao po bankovni račun tako iznenađujuće i primaju i popustu od moje banke da je moj račun je zaslužan za iznos od 7.000.000 € po MrAbraham. Pa sam ga hitno e-mail da sam uspješno dobiti moj kredit, tako moja draga braćo i sestre tamo još uvijek u potrazi za istinsku kredit kompanija ću savjet da molimo Vas da kontaktirate g Abraham sa tom istom E-mail: citybankloan123@gmail.com i ja znam da će vam pomoći sa svojim željom iznos kredita u redu, Podijelite ih danas, a vi ćete biti drago što ste radili. Ivan Žilić iz HRVATSKA

 208. Maha Al Saffar
  12 maj 2016 @ 18:29

  jag har problem

  Emil väger x kilo och hans syster väger 10 kilo mindre. hur mycket väger emil och hans syster.

 209. Mary Larry
  13 maj 2016 @ 1:45

  Hej Mary Larry, det är namnet. Jag är glad att leva i Colorodo fram till maj dyrbara familj och hans fru igen, och II är nu en stor kvinna som jag använder detta medium för att vittna om mig och min familj var säker skuld när allt mitt företag brändes och lägga sina händer och blev dålig situation, jag trodde kommer att hänvisa till någon som frågar om kredit, som gav mig lycka till mig och min familj. 390,000.00Eur gudfruktiga människor som lånar lån till mig för investeringar för att börja mitt liv igen uppfyllda. kontakta dem och berätta för dem är Mrs. Mary Larry att de gav lån för två månader sedan Reefer dig till de. E-post: goodnewsloaninvestment001@gmail.com Gud välsigna människor i stora hjälpare, tack Mrs Celena Gomez och företag.