Det högsta graden av ren tanke tänks i matematik.

-Platon

Välkommen till Matteguiden!
Här förklaras gymnasiematten utan vrickade härledningar och bevis, som oftast bara krånglar till det hela ännu mer. Duger inte förklaringarna på sidan så kika gärna in i forumet där du både kan bli hjälpt och hjälpa andra.

Talföljder

I det sista avsnittet kommer vi att diskutera olika typer av talföljder och hur dessa är uppbyggda. De talföljder som kommer att tas upp är geometriska talföljder, aritmetiska talföljder och rekursiva talföljder. Det som kännetecknar geometriska talföljder är att kvoten mellan två tal bredvid varandra är konstant i talföljden. Det som kännetecknar den aritmetiska talföljden är att differensen mellan två intilliggande tal är densamma genom hela talföljden.

Vi lär oss också hur man definierar en talföljd rekursivt. Som avslutning går vi igenom begreppet induktion, vilket innebär att man testar huruvida en formel gäller för alla tal eller inte.Gillade du denna sida? Hjälp andra att hitta den!

Genom att trycka på länkarna här över så sprider du ordet om Matteguiden och hjälper oss att växa. På så sätt kan vi fortsätta att hjälpa besökare som behöver hjälp med matten.